Horní menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Aktuality > Získejte dotaci z Operačního programu Životní prostředí - druhá výzva odstartovala

Získejte dotaci z Operačního programu Životní prostředí - druhá výzva odstartovalaDatum konání:
18.11.2007

Jedním z hlavních cílů MAS Rožnovsko je mimo jiné pomáhat místním subjektům v možnostech čerpání dotací ze strukturálních fondů, proto Vám oznamujeme, že žádosti do druhé výzvy OPŽP bude možné podávat od 19. listopadu 2007 do 31. ledna 2008. Pro druhou výzvu jsou připraveny téměř dvě miliardy korun. Otevřena bude šestá z celkem sedmi prioritních oblastí Operačního programu Životní prostředí, která se zaměřuje na zlepšování stavu přírody a krajiny, konkrétně např. na odbahňování rybníků, regenerace parků a lesů, budování naučných stezek v chráněných územích, budování protipovodňové ochrany přírodě blízkým způsobem (např. soustavy polderů), budování a obnova městských lesoparků, založení a obnova mezí, remízků a větrolamů, stabilizace sesuvů půd apod.
Výzva je určena pro žadatele z řad krajů, měst a obcí, příspěvkových organizací, státních podniků a státních organizací, vysokých škol, občanských sdružení a obecně prospěšných organizací, právnických a fyzických osob podnikatelů i nepodnikatelů. O úspěšnosti budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do tří měsíců po ukončení příjmu žádostí.
V příloze uvádíme seznam aktuálně vyhlášených opatření se stručným popisem. Se svými případnými dotazy se můžete obracet na Místní akční skupinu Rožnovsko, konkrétně na Ondřeje Neumana. Tel: 603 915 374, mail: neuman@bmasistent.com

OPŽP výzva II - výběr informací[1].doc


Návštěvnost stránek

265842