Horní menu

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Dotační období 2014 - 2020 > Výzvy MASR 2014 - 2020 > Výzvy PRV > 5. Výzva PRV

5. výzva PRV MAS Rožnovsko

Dokumenty z administrace:

Seznam přijatých projektů FICHE 1

Seznam přijatých projektů FICHE 2

Seznam přijatých projektů FICHE 3

Seznam přijatých projektů FICHE 6

Seznam vybraných a nevybraných projektů FICHE 1

Seznam vybraných a nevybraných projektů FICHE 2

Seznam vybraných projektů FICHE 3

Seznam vybraných projektů FICHE 6

Termíny:

Termín vyhlášení výzvy - 11.6.2020

Termín příjmu žádostí - 11.6.2020 - 16.7.2020

Termín registrace projektů na RO SZIF - 30.10.2020 (Termín je důležitý pro MAS, žadatel musí zaregistrovat svůj projekt přes Portál farmáře do 16.7.2020)

Termín semináře pro žadatele: 17.6.2020 v 9:00

Prezentace ze semináře 17.6.2020

Důležité dokumenty:

Úplné znění výzvy

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Fiche 1 - PRV - Zemědělství

Fiche 2 - PRV - Rozvoj nezemědělských činností

Fiche 3 - PRV - Potravinářství

Fiche 6 - PRV - Základní služby a obnova vesnic

(V případě, že Vám Fiche nejde otevřít, nejprve ji uložte do svého počítače)

Souhlasné stanovisko MŽP

Seznam dříve podpořených projektů v rámci SCLLD MAS Rožnovsko

Seznam obcí MAS Rožnovsko pro období 2014-2020 vč. počtu obyvatel

Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků či MSP

Příklad Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků

Další dokumenty:

Interní postupy PRV MAS Rožnovsko

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Formulář žádosti o přístup do Portálu farmáře

Návod na přístup do Portálu farmáře

Příručka pro publicitu PRV

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

 

Návštěvnost stránek

260892