Horní menu

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila

Akční plán


EU-SPO~3.PNG

Akční plán MASR - OPZ+

Připravenost území na realizaci akčního plánu OPZ+ byla aktivizována již v době zpracovávání podkladu pro Koncepční část Strategie MAS Rožnovsko. Na analýze současné situace se podílely DSO ValašskoMeziríčsko-Kelečsko a Rožnovsko. Obě území mají zpracovanou strategii sociálních služeb a způsoby jejich realizace jsou rešeny v navazujících dokumentech jejich akčních plánů. Spolupráce s DSO je přínosná i z hlediska toho, že obě města Valašské Mezirící a Rožnov pod Radhoštem, která jsou iniciátory provozování služeb ve svých DSO, jsou zároveň dobře vybavena dalšími pracovníky v odboru sociálních služeb, kteří mají s prací s cílovými skupinami bohaté zkušenosti. Na realizaci sociálních aktivit v území se podílejí i všechny obce, které jsou zároveň členy MASR. Na základě individuálních konzultací s DSO, všech těchto strategických dokumentů a informací o možnostech realizace projektu a podporovaných oblastech v rámci OPZ+ byli prostřednictvím mailu osloveni všichni zástupci obcí na území MASR. Soucasně byli elektronicky osloveni zástupci neziskových organizací, kteří byli navrženi ve spolupráci s DSO vzhledem ke svým aktivitám a celkovým možnostem organizace zapojit se do realizace projektu OPZ+. Všichni oslovení
byli na základě zaslaných informací vyzváni k vyplnění anketního listu, který byl následně vyhodnocen a je soucástí materiálů k Akčnímu plánu MASR pro OPZ+. V průběhu zasílání podkladů probíhaly zároven i telefonické konzultace k danému problému. Následně všichni zúčastnění aktéři obdrželi návrh akčního plánu a projektu OPZ+ k připomínkování. Zároveň MASR iniciovala schůzku se členy pracovních skupin soc. služeb a spolecně byly navrženy opatření AP a také jednotlivé podaktivity pro Projekt OPZ+. 


Návštěvnost stránek

263900