Horní menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

MASR OPZ+1.projekt EU-SPO~3.PNG

 

MAS Rožnovsko realizuje za podpory OPZ+ klíčový projet na sociální začleňování. Jedná se o pomoc sociálně slabším občanům nad rámec sociální péče. Mezi cílové osoby patří rodiny s dětmi, senoři a občané jinak znevýhodnění (např. finančně, zdravotně a pod.). Bližší informace je možno zjistit u Vedoucího komunitního pracovníka Bc. Lucie Zgabajová, Dis., tel. +420 778 401 878, zgabajova@masroznovsko.cz.

V rámci 1. Projektu OPZ+ předpokládá MASR realizaci velmi potřebných opatření pro podporu rodiny, zdravotně postižených a sociálně slabých spoluobčanů. Tyto aktivity byly vyhodnoceny na základě zaslaných anket jako nejžádanější a daly se tak zařadit do 3 základních opatření: Podpora komunity, Podpora pečujících osob a Podpora pečujících subjektů, které přímo navazují na Strategii MASR. Území MASR se pro období 2021+ rozšířilo o dalších 10 obcí, projekt sociálního začlenování je realizován na celém rozšířeném území, což zahrnuje kompletní ORP Rožnov po Radhoštěm a ORP Valalšské Meziříčí bez obcí Jarcová, Mikulůvka a Oznice.

Prvotním úkolem MASR v této fázi je podrobnější analýza jednotlivých finančních potřeb pro jednotlivé aktivity, kterou MAS konzultuje s jednotlivými žadateli a aktéry v území. Vzhledem k finančním možnostem MASR předpokládá, že celková alokace akčního plánu bude 20 mil. Kc, a projekt bude upřesnen a nastaven na nejvyšší možnou míru, tzn. na 60% celkové alokace AP. 

MASR předpokládá zaměstnat koordinátora, metodika a 3 komunitní pracovníky na HPP, a další komunitní pracovníky na dohodu (DPČ). V terénu by měli pracovat s cílovými skupinami peer pracovníci, kteří se budou rekrutovat z maminek na mateřské dovolené a nebo z aktivních seniorů a budou s nimi uzavírány DPP. Dále bude dohodou uzavíraný pracovní poměr s ruznými experty, konzultanty, psychology a podobně. Vedoucí pracovníci budou připravovat aktivity a realizovat animační činnost v území. Realizace aktivit bude probíhat prostřednictvím obcí a NNO v území. Podle typu aktivity budou nekteří pracovníci s cílovými skupinami zaměstnáni u MASR, nebo činnost některých organizací bude realizována jako poskytování služby z nepřímých nákladů.

Pro realizaci jednotlivých aktivit podle 1. Projektu OPZ+ předpokládá MASR využití 60% alokace. V průběhu realizace bude postupně koordinátor projektu provádět i vyhodnocovací činnost, a to jak z hlediska využití finančních prostředků, tak i z hlediska podpory cílových skupin. Koordinátor MASR bude ověrovat dosažení cílu stanovených v akčním plánu a způsob evaluace úspěšnosti naplnění dílčích opatření akčního plánu v návaznosti na dosažené hodnoty indikátoru. Na konci programového období bude provedena záverečná evaluace a bude vyhodnocen celkový dopad realizace akčního plánu pro území MASR. V případě realizace aktivit se předpokládá vyhodnocení efektu a dopadu zrealizovaných projektů a také efektivita dopadu na komunitu a velikost území. Na základě těchto všech parametrů a evaluace prvního období realizace akčního plánu bude nastaven další navazující 2. Projekt MASR, který bude realizován v následující části programového období.

Aktuální informace

Tisková verze žádosti

 Logo OPZ barevné[3].jpg

Návštěvnost stránek

265842