Horní menu

7. 12. Ambrož, Benjamín

Zítra: Květoslava
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Příprava na nové období 2021+ > Akční plány > OPZ+ > MASR OPZ+1.projekt

MASR OPZ+1.projekt

Tisková verze žádosti

 Území MASR se pro období 2021+ rozšířilo o dalších 10 obcí, které mají taktéž zájem o realizaci projektu se sociálním zameřením. V rámci 1. Projektu OPZ+ předpokládá MASR realizaci velmi potřebných opatření pro podporu rodiny, zdravotně postižených a sociálně slabých spoluobčanů. Tyto aktivity byly vyhodnoceny na základě zaslaných anket jako nejžádanější a daly se tak zařadit do 3 základních opatření: Podpora komunity, Podpora pečujících osob a Podpora pečujících subjektů, které přímo navazují na Strategii MASR. Prvotním úkolem MASR v této fázi je podrobnější analýza jednotlivých finančních potřeb pro jednotlivé aktivity, kterou MAS konzultuje s jednotlivými žadateli a aktéry v území. Vzhledem k finančním možnostem MASR předpokládá, že celková alokace akčního plánu bude 20 mil. Kc, a projekt bude upřesnen a nastaven na nejvyšší možnou míru, tzn. na 60% celkové alokace AP.

MASR předpokládá zaměstnat koordinátora, metodika a 3 komunitní pracovníky na HPP, a další komunitní pracovníky na dohodu (DPČ). V terénu by měli pracovat s cílovými skupinami peer pracovníci, kteří se budou rekrutovat z maminek na mateřské dovolené a nebo z aktivních seniorů a budou s nimi uzavírány DPP. Dále bude dohodou uzavíraný pracovní poměr s ruznými experty, konzultanty, psychology a podobně. Vedoucí pracovníci budou připravovat aktivity a realizovat animační činnost v území. Realizace aktivit bude probíhat prostřednictvím obcí a NNO v území. Podle typu aktivity budou nekteří pracovníci s cílovými skupinami zaměstnáni u MASR, nebo činnost některých organizací bude realizována jako poskytování služby z nepřímých nákladů.

Pro realizaci jednotlivých aktivit podle 1. Projektu OPZ+ předpokládá MASR využití 60% alokace. V průběhu realizace bude postupně koordinátor projektu provádět i vyhodnocovací činnost, a to jak z hlediska využití finančních prostředků, tak i z hlediska podpory cílových skupin. Koordinátor MASR bude ověrovat dosažení cílu stanovených v akčním plánu a způsob evaluace úspěšnosti naplnění dílčích opatření akčního plánu v návaznosti na dosažené hodnoty indikátoru. Na konci programového období bude provedena záverečná evaluace a bude vyhodnocen celkový dopad realizace akčního plánu pro území MASR. V případě realizace aktivit se předpokládá vyhodnocení efektu a dopadu zrealizovaných projektů a také efektivita dopadu na komunitu a velikost území. Na základě těchto všech parametrů a evaluace prvního období realizace akčního plánu bude nastaven další navazující 2. Projekt MASR, který bude realizován v následující části programového období.

Návštěvnost stránek

230591