Horní menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Dotační období 2021 - 2027 > Strategické dokumenty 21+ > Koncepční část strategie MASR

Koncepční část strategie MASR

Prvním krokem pro přípravu nového dotačního období 2021 – 2027 bylo schválení standardů MAS. Žádost o schválení standardizace byla podána 23. 9. 2020 a schválena MMR dne 9.2.2021. Následně bylo potřeba schválit strategický dokument MAS, nazvaný Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s., na období 2021–2027. I vytváření a aktualizace tohoto dokumentu byla rozdělena na několik částí. Základem pro další nastavení strategie je její Koncepční část, která, která se skládá z analytické, strategické a implementační části. Tvorba Koncepční části probíhala komunitní formou v průběhu roku 2021.

Analýzu rozvojových potřeb a rozvojového potenciálu území mapovala MAS Rožnovsko prostřednictvím individuálních rozhovorů se starosty obcí ve své působnosti, projednáním v orgánech MAS a komunikací se svými členy. Základem k těmto jednáním byla vlastní dlouholetá zkušenost Kanceláře MAS s komunitním rozvojem a povědomí o potřebách občanů, zemědělců, neziskových organizací apod. MASR také provedla v celém území Dotazníkové šetření. Sesbírala celkem 540 dotazníků a vypracovala jejich analýzu. Současně vyzvala všechny subjekty v území k předkládání projektů v Projektových listech, díky kterým se potřeby v území více konkretizovaly. Zpracování Koncepční části bylo časově náročné a bylo potřeba do něj zapojit co nejširší komunitu. Především díky vstřícnosti zástupců obcí i všech našich členů se nám v roce 2021 podařilo udělat důležitý posun ke splnění podmínek pro další období a byl nastaven Strategický rámec a postupy pro jeho implementaci.

Pro zpracování Strategického rámce  a schválení implementace včetně indikátorů byla vytvořena iniciativní, poradní a konzultační Fokusní skupina, která byla složena z členů volených orgánů. Na společném jednání této skupiny dne 30.6.2021 byla dotvořena základní verze Koncepční části strategie. Ta byla následně připomínkována u Kulatého stolu dne 13.7.2021. Kompletní dokument byl schválen Valnou hromadou MASR dne 12. srpna 2021 a byl podán společně s žádostí o schválení Ministerstvu pro místní rozvoj.  MMR schválilo Koncepční část Strategie MASR dne 9.9.2021.

Návštěvnost stránek

265843