Vítejte na stránkách Místní akční skupiny Rožnovsko!


Horní menu

16. 7. Luboš

Zítra: Martina

O nás

Místní akční skupiny fungují po celé Evropě na základě podmínek stanovených Evropskou unií. V České republice bylo k 30. 9. 2020 celkem 180 MAS, které zahrnovaly 94 % obcí ČR.

Území MAS Rožnovsko leží v severovýchodní části Zlínského kraje. Je součástí regionu Valašsko. Jedná se o zajímavou rekreační oblast na rozmezí Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a Hostýnských vrchů, což společně s hornatým rázem krajiny je určujícím faktorem sídelní struktury, ekonomických aktivit a současně potenciálů a limitů dalšího rozvoje území.

Činnost kanceláře MAS Rožnovsko a realizace SCLLD MAS Rožnovsko je realizována s finanční podporou EU, Program 11703 – Integrovaný regionální operační program, 6. výzva IROP – Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS - SC 4.2.

Návštěvnost stránek

267459