Horní menu

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Dotační období 2021 - 2027 > Výzvy CLLD MASR > Výzvy OPTAK

Výzvy OPTAK

  Harmonogram výzev

Projektový manažer pro OPTAK: Ing. Lucie Hadašová, tel.: +420 724 202 782, e-mail: hadasova@masroznovsko.cz

 

Přes MASR můžou žadatelé podávat projektové záměry na tyto podporované aktivity:
Pořízení nových technologických zařízení a vybavení vč. potřebné infrastruktury, dále pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

 • Alokace pro MASR -  6,67 mil. Kč 
 • Míra podpory: 50 %
 • Výše dotace: 125tis. - 1 mil. Kč
 • Režim de minimis
 • Financování - ex - post
 • Oprávnění žadatelé:  malé a střední podniky s místem realizace projektu na území MASR mající uzavřená minimálně dvě zdaňovací období
 • Podporované aktivity: robotizace, automatizace, digitalizace, web, cloud, komunikační a identifikační infrastruktura
 • Nepodporované aktivity: stavební práce, prostá obnova majetku, pořízení kolových a pásových vozidel a kolových a pásových strojů včetně příslušenství.

Podrobnější informace:

Níže je uveden výčet plánovaných oblastí, na které bude možné dotaci poskytnout. Ale oblasti budou podpořitelné pouze s tím, že každá z možností musí naplňovat podmínku integrace. Integrace musí proběhnout alespoň na úrovni pořizované / stávající technologie (např. propojení výrobní technologie + manipulátor; eshop + skladové hospodářství atp):

 1. Robotizace, automatizace a digitalizace - realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících:
 • fyzický úkon člověka nahrazen fyzickým úkonem stroje, který neslouží přímo k výrobě tzn. opracování vstupního materiálu nebo jeho tvorbě (např. automatické svařovací centrum s automatickým posunem obrobku či vložení/vyložení výrobku/materiálu atp., důraz kladen zejména na manipulátory, inteligentní sklady atd.), a ostatní případy snižující fyzickou náročnost práce
 • spuštění, zastavení či zahájení úkonu bez zásahu člověka tzn. lidského úsudku (např. výrobní, mezioperační či administrativní vč. účetních úkonů – míněn např. výpočet základu ceny dle potřebného času na zakázku podle obdržené objednávky, automatické zastavení procesu při detekci chyby)
 • digitalizace procesu vývoje výrobku (virtualizace např. CAD), systémová evidence skladových a materiálových zásob, el.příjem objednávek (nikoliv e-mail), pořízení IS (ERP/MES/APS apod.)
 1. Web, cloud, online prvky - realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících:
 • eshop – tvorba či aktualizace webových stránek s integrací skladového hospodářství/termínu dodání (skladové zásoby nebo výrobní kapacity = online propojení se systémem skladového hospodářství nebo systémem plánování výroby)
 • cloud computing (např. dočasná licence pro 3D modeling zboží na eshop, pronájem)
 • cloud (úložiště atp.)
 1. Infrastruktura  - realizací projektu dojde k alespoň jednomu z následujících:
 • komunikační infrastruktura – kabeláž, servery, převodníky, modemy, routery
 • identifikační prvky – čarové/QR kódy, čtečky, tablety apod.
 • výpočetní technika

Časová způsobilost výdajů:

Způsobilé výdaje mohou vznikat nejdříve dnem, kdy byla podána žádost o podporu přes ISKP2021+ tj. od data, kdy žadateli přijde potvrzení ze systému, že žádost byla zaevidována. Výdaje vzniklé před datem podání žádosti o podporu nejsou způsobilé. Výzva a její přílohy mohou stanovit odlišný počátek způsobilosti výdajů.

Text nadřazené výzvy OPTAK

Návštěvnost stránek

260891