Horní menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Dotační období 2014 - 2020 > Výzvy MASR 2014 - 2020 > Výzvy PRV > 1. výzva PRV

1. výzva MAS Rožnovsko

Termíny:

Termín vyhlášení výzvy - 17.7.2017

Termín příjmu žádostí - 1.8.2017 - 18.8.2017 do 14:00 hod

Termín registrace projektů na RO SZIF - 29.9.2017 (Termín je důležitý pro MAS, žadatel musí zaregistrovat svůj projekt do 18.8.2017 14:00 na MAS)

Termín semináře pro žadatele: 25.7.2017 v 9:30

Seznam přijatých žádostí v rámci 1. výzvy MAS Rožnovsko

Důležité dokumenty:

Úplné znění výzvy

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezenční listina ze semináře pro žadatele

Fiche 1 - PRV - Zemědělství

(V případě, že Vám Fiche nejde otevřít, nejprve ji uložte do svého počítače)

Investice do zemědělských podniků - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) - výňatek z Pravidel 19.2.1.

Souhlasné stanovisko MŽP

Seznam dříve podpořených projektů v rámci SCLLD MAS Rožnovsko

Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků či MSP

Další dokumenty:

Interní postupy PRV MAS Rožnovsko

Formulář žádosti o přístup do Portálu farmáře

Návod na přístup do Portálu farmáře

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

Návštěvnost stránek

265842