Horní menu

20. 4. Marcela

Zítra: Alexandra
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Dotační období 2021 - 2027 > Strategické dokumenty 21+ > Standardizace MASR

Standardizace MASR

Místní akční skupiny fungují v celé Evropské unii. Jsou založeny na principu partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a realizují na svém území svou strategii (tzv. „SCLLD) s podporou dotací z Evropské unie. Tato strategie je aktualizována doplňována vždy pro každé nové dotační období EU. MAS Rožnovsko využila dotace na realizaci své strategie již v období 2007 – 2013, kde bylo v území rozděleno 17.513.342,- Kč a 55 projektů převážně do zemědělských činností. Následně byla realizována v období 2014 – 2020, a to s využitím operačních programů IROP, OPŽP, OPZ a PRV. Toto období není doposud uzavřeno, poslední výzvy byly vyhlášen v roce 2021 a jejich ukončení se předpokládá v roce 2023.

MAS Rožnovsko se připravuje na nové dotační období 2021 – 2027 již od roku 2019. Provádí monitorovací a animační činnost v území a připravuje se na systém a pravidla, jak se budou prostředky z Evropské unie v období 21+ rozdělovat.

Prvním krokem v přípravě na implementaci CLLD v programovém období 2021-2027 je kontrola dodržování standardů jednotlivých MAS. Cílem této kontroly je především ověření, zda MAS dodržuje stanovené podmínky a rovněž zajištění právní kontinuity MAS jako nositele SCLLD pro příslušné území.

Kontrola dodržování standardů MAS je rozdělena do několika tematických okruhů, z nichž jeden se týká územní působnosti MAS. Územní působnost MAS je geografický prostor vymezený katastrálními územími obcí, které schválily zařazení území obce do území působnosti příslušné MAS pro určité programové období – nyní aktuálně pro roky 2021-2027.  

Mezi zásadní podmínky pro úspěšnost čerpání evropských prostředků metodou LEADER v regionu je nezbytné zajistit kvalitní integrovanou koncepci rozvoje území, na které se shodne celý region a která bude odpovídat skutečným požadavkům území. Z tohoto důvodu je nutná  aktualizace strategického dokumentu „Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Rožnovsko“ na období 2021–2027, což je druhý krok k dotacím v novém období.  Tento dokument bude odrážet potřeby našeho regionu.

Před zahájením této aktualizace je zapotřebí jasně definovat území celé MAS na základě schválených usnesení zastupitelstev jednotlivých obcí MASR o zařazení jejich katastrů (obcí) do správního území (územní působnosti) MAS Rožnovsko na období 2021 – 2027.

Pro období 2021 – 2027 přistoupilo do MAS Rožnovsko dalších 10 obcí z území MAS Kelečsko – Lešensko – Starojicko – schváleno Valnou hromadou MAS 18.8.2020. Tím se území působnosti MAS Rožnovsko rozšířilo nejen na celé území obcí ORP Rožnov pod Radhoštěm, ale také téměř na celé území obcí ORP Valašské Meziříčí (s výjimkoou 3 obcí – Mikulůvka, Oznice a Jarcová).

 Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS byla předložena řídícímu orgánu MMR dne 23.9.2020 a schválena byla 9.2.2021.

MAPA MASR

ÚZEMÍ PŮSOBNOSTI MASR

 

 

Návštěvnost stránek

260891