Horní menu

19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Dotační období 2014 - 2020 > Výzvy MASR 2014 - 2020 > Výzvy PRV > 2. výzva PRV

2. výzva MAS Rožnovsko

Termíny:

Termín vyhlášení výzvy - 1.2.2018

Termín příjmu žádostí - 15.2.2018 - 2.3.2018 do 14:00 hod

Termín registrace projektů na RO SZIF - 30.4.2018 (Termín je důležitý pro MAS, žadatel musí zaregistrovat svůj projekt přes Portál farmáře do 2.3.2018 14:00)

Termín semináře pro žadatele: 12.2.2018 v 8:30

Důležité dokumenty:

Seznam zaregistrovaných žádostí v rámci 2. výzvy PRV MAS Rožnovsko

Seznam vybraných žádostí v rámci 2. výzvy PRV MAS Rožnovsko

Seznam nevybraných žádostí v rámci 2. výzvy PRV MAS Rožnovsko

Úplné znění výzvy

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezenční listina se semináře pro žadatele

Fiche 1 - PRV - Zemědělství

(V případě, že Vám Fiche nejde otevřít, nejprve ji uložte do svého počítače)

Investice do zemědělských podniků - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) - výňatek z Pravidel 19.2.1.

Souhlasné stanovisko MŽP

Seznam dříve podpořených projektů v rámci SCLLD MAS Rožnovsko

Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků či MSP

Příklad Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků

Další dokumenty:

Interní postupy PRV MAS Rožnovsko

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Formulář žádosti o přístup do Portálu farmáře

Návod na přístup do Portálu farmáře

Příručka pro publicitu PRV

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Návštěvnost stránek

260891