Horní menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana

Pracovní skupiny

Akční plán a 1. Projekt OPZ+ byl připravován ve spolupráci s dalšíjmi aktéry v území v rámci několika pracovních skupin. Tyto skupiny se různou měrou podílely na konzultacích a poskytování námětů. První skupinou byly obce a neziskové subjekty, které jsou členy MASR. S touto skupinou byla realizována anketa na mapování potřeb v území. Další pracovní skupinou byla Valná hromady a Programový výbor MASR, kde byly postupně projednávany připravované dokumenty v různých fázích jejich rozpracovanosti. Třetí pracovní skupinou byli zástupci neziskových subjektů v území, kteří se zároveň podílejí na komunitním plánování sociálních služeb v jednotlivých ORP. Komunikce se všemi těmito subjekty probíhala formou konzultací prostřednictvím mailových komunikací, telefonických rozhovorů i osobních setkání. 

Výsledky ankety

Zápis VH 12.8.2021

 Zápis VH 16.6.2022 

Návrh aktivit z 3. pracovní skupiny

Návštěvnost stránek

265842