Horní menu

16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Dotační období 2014 - 2020 > Výzvy MASR 2014 - 2020 > Výzvy PRV > 3. výzva PRV

3. výzva PRV MAS Rožnovsko

Termíny:

Termín vyhlášení výzvy - 23.5.2018

Termín příjmu žádostí - 1.6.2018 - 29.6.2018 do 14:00 hod

Termín registrace projektů na RO SZIF - 31.7.2018 (Termín je důležitý pro MAS, žadatel musí zaregistrovat svůj projekt přes Portál farmáře do 29.6.2018 14:00)

Termín semináře pro žadatele: 5.6.2018 v 8:30

Důležité dokumenty:

Úplné znění výzvy

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Upřesnění k semináři pro žadatele z 5.6.2018

Fiche 1 - PRV - Zemědělství

Fiche 2 - PRV - Rozvoj nezemědělských činností

Fiche 3 - PRV - Potravinářství

Fiche 4 - PRV - Lesnická infrastruktura

Fiche 5 - PRV - Neproduktivní investice v lesích

(V případě, že Vám Fiche nejde otevřít, nejprve ji uložte do svého počítače)

Souhlasné stanovisko MŽP

Seznam dříve podpořených projektů v rámci SCLLD MAS Rožnovsko

Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků či MSP

Příklad Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků

Další dokumenty:

Interní postupy PRV MAS Rožnovsko

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Formulář žádosti o přístup do Portálu farmáře

Návod na přístup do Portálu farmáře

Příručka pro publicitu PRV

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Seznam vybraných a nevybraných projektů 3. výzvy PRV Fiche 1 - Zemědělství

Seznam vybraných a nevybraných projektů 3. výzvy PRV Fiche 2 - Rozvoj nezemědělských činností

Seznam vybraných a nevybraných projektů 3. výzvy PRV Fiche 3 - Potravinářství

Návštěvnost stránek

267457