Horní menu

16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Dotační období 2014 - 2020 > Výzvy MASR 2014 - 2020 > Výzvy PRV > 9. výzva PRV

9. výzva PRV MAS Rožnovsko

Termíny

Seznam přijatých projektů - FICHE 1

Seznam přijatých projektů - FICHE 2

Seznam přijatých projektů - FICHE 3

Seznam přijatých projektů - FICHE 6

Termíny

Termín vyhlášení výzvy - 2.5.2022

Termín příjmu žádostí - 2.5.2022 - 10.6.2022

Termín registrace projektů na RO SZIF - 31.8.2022 (Termín je důležitý pro MAS, žadatel musí zaregistrovat svůj projekt přes Portál farmáře do 10.6.2022)

Termín semináře pro žadatele: 9.5.2022 v 10:00

 

Důležité dokumenty

Úplné znění výzvy

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Fiche 1 - PRV - Zemědělství

Fiche 2 - PRV - Rozvoj nezemědělských činností

Fiche 3 - PRV - Potravinářství

Fiche 6 - PRV - Základní služby a obnova vesnic

(V případě, že Vám Fiche nejde otevřít, nejprve ji uložte do svého počítače)

Souhlasné stanovisko MŽP

Seznam dříve podpořených projektů z SCLLD MAS Rožnovsko na období 2014 - 2020

Seznam dříve podpořených projektů z SCLLD MAS Rožnovsko na období 2014 - 2020 - FICHE 6

Definice nepodpořeného žadatele 

Seznam obcí MAS Rožnovsko pro období 2014-2020 vč. počtu obyvatel

Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků či MSP

Příklad Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků

Další dokumenty

Interní postupy PRV MAS Rožnovsko

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Formulář žádosti o přístup do Portálu farmáře

Návod na přístup do Portálu farmáře

Příručka pro publicitu PRV

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Návštěvnost stránek

267457