Horní menu

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila
Drobečková navigace

Úvod > Aktivity MASR > Přeshraniční spolupráce > Tvář příhraničí 2022

Tvář příhraničí 2022 

Logo s fondem malých projektů.png

Operační program :                      Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika

Žadatel:                                        Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Název malého projektu:               Společně s MASkou měníme tvář našich regionů v příhraničí

Kód výzvy:                                   10/FMP/11b/N

Celkové výdaje:                           17486,-Eur

Požadovaná výše NFP:               14863,10Eur 

Kód žádosti:                                CZ/FMP/11b/10/148

Hlavní přeshraniční partner:       Obec Žabokreky

Další projektoví partneři:             OZ“Partnerstvo pre MAS Turiec“

Projekt se zaměřuje na propojení místních iniciativ, prohloubení přeshraniční spolupráce, posílení vzájemných vztahů a vazeb. Partneři ze své podstaty usilují o vytváření vhodných podmínek pro rozvoj svých regionů, svým komunitním přístupem, metodou leader a poskytováním dotací podporují tradiční řemesla, zvyklosti i kulturní dědictví ve svých územích. Proto projekt aktivizuje obce i MASky a prostřednictvím přenosu vzájemného know how se sdílením příkladů dobré praxe jim podává nové informace o dalších možnostech rozvoje území, typech projektů a potřebách občanů. Zároveň je i veřejnost lépe informovaná o působení iniciativ v územích. Projekt přinese nové inspirativní nápady, zvýší atraktivnost území, a také vytvoří nové kontakty mezi obyvateli a jinými subjekty přeshraničního území. 

V projektu je plánováno 7 různých druhů aktivit realizovaných v roce 2022. Jedná se o Řízení projektu, Setkání pracovního týmu a Publicitu, dále o 2 výměnné aktivity K7 Realizace společných konfrerencí, 2x K8 Společná aktivita na výměnu zkušeností a přenosu knowhow, K15 Propagace - 1 společná publikace a K17- Realizace/propojení společných informačních systémů, databází s cílem zlepšení správy a dalšího rozvoje příhraniční oblasti. Aktivity jsou zvoleny tak, aby zmírnily definované problémy a nedostatky - nízká informovanost obyvatel, nedostatek inspirace pro vytváření nových projektů v území, větší zapojení komunitního plánování a implementace metody Leader. Kromě hlavních aktérů budou do projektu zapojeni i samostatní občané, samosprávy, organizace, spolky, podnikatelé a zemědělci. Aktivity proběhnou v širším území, aby se zvýšila informovanost obyvatel o činnosti a působení MAS, samospráv a dalších subjektů v území. V ČR se bude projekt realizovat v obcích v působnosti MASR, na Slovensku zase v obci Žabokreky a dalších obcích Nitrianské zahrádky. Účastníci výměnných exkurzí se seznámí se zajímavými projekty z obou území přímo v terénu. Zároveň budou na obou stranách hranice uspořádany veřejně přístupné wokrshop-konference o metodě leader a klíčových aktivitách podporujících rozvoj území. Přeshraniční rozměr je zajištěn i společnou účastí zástupců všech partnerů na každé aktivitě, a zásadou, že mezi prezentujícími budou vždy lektoři z obou stran hranice pro vytvoření co největšího prostoru k šíření osvědčených a inovativních příístupů. Součástí projektu bude také vytvoření informačního bulletinu (brožur) o činnosti obou MAS (zpracováno i v elektronické verzi na webu). Tento dokument jsou součástí přenosu know how a bude k dispozici členům obou MAS, kterými jsou nejen obce, ale i neziskové orgnizace, zemědělci i podnikatelské subjeky. Budou sloužit k propagaci metody leader, větší informovanosti a inspiraci. Aktivity jsou v souladu se strategiemi partnerů.

Nabídka prezentace příkladů dobré praxe

Nabídka účasti na projektu

Pozvánka - konference Turčianské Teplice

Pozvánka - konference Valašské Meziříčí

Brožura

Návštěvnost stránek

263902