Horní menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Dotační období 2014 - 2020 > Výzvy MASR 2014 - 2020 > Výzvy OPŽP > 2. výzva OPŽP – Realizace sídelní zeleně

2. výzva OPŽP – Realizace sídelní zeleně

 

Místní akční skupina Rožnovsko, z. s. vyhlásila dne 3. 10. 2019 v 10:00 výzvu v rámci Operačního programu životního prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na sídelní zeleň.

Datum zahájení příjmu žádostí je 3. 10. 2019 v 10:00 hodin.

Datum ukončení sběru žádostí je 6. 1. 2020 v 16:00 hodin.

Projektové záměry je možné konzultovat s manažery MAS.

Žádost o podporu do OPŽP se zpracovává v prostředí IS KP14+.

Dokumenty výzvy:

 • Text výzvy
 • Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 23. Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
 • Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení žádostí
 • Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP
 • Příloha č. 4 - Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
 • Příloha č. 5 - Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
 • Příloha č. 6 - Standard AOPK SPPK C02 003 Funkční výsadby funkční výsadby ovocných dřevin v zemědělské krajině
 • Příloha č. 7 - Standard AOPK SPPK C02 007 Krajinné trávníky
 • Příloha č. 8 - Standard AOPK SPPK B02 001 Vytváření a obnova tůní
 • Příloha č. 9 – Seznam doporučených autochtonních dřevin
 • Příloha č. 10 - Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Dokumenty výzvy ke stažení zde: 2. Výzva OPŽP – Realizace sídelní zelně

Ostatní dokumenty:

Výzva je navázána na výzvu č. 128. Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operační program Životního prostředí 2014 – 2020“ podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz), u výzev ŘO OPŽP, jenž slouží pro vyhlašování podvýzev CLLD (tj. i výzva 128.), byly do záložky dokumentů nahrány povinné/doporučené vzory příloh. Přílohy předkládají žadatelé v rámci žádosti o dotaci.

 1. výzva - SC 4.4 – odkaz zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131 (kliknout na záložku Dokumenty)

 

Jedná se především o tyto povinné/doporučené vzory příloh:

 • Kumulativní rozpočet
 • Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře
 • Prohlášení žadatele o nemovitostech dotčených realizací projektu a o právním vztahu k nim
 • Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis 

 

Seminář k 2. Výzvě OPŽP - Realizace sídelní zeleně

Dne: úterý 3.12.2019 v 8:30

Místo: Zasedací místnost OÚ Zašová v přízemí, č.p. 36 Zašová 756 51

Pozvánka ke stažení

Prezentace ze semináře ke stažení

Návštěvnost stránek

265843