Horní menu

30. 5. Ferdinand

Zítra: Kamila
Drobečková navigace

Úvod > Aktivity MASR > Poradenství, dotační servis

Poradenství, dotační servis

Kancelář MAS Rožnovsko poskytuje v rámci tzv. „servisu samosprávám“ placené služby spojené s vyřizováním dotací a administrací výběrových řízení k dotacím. Tyto služby mohou využívat nejen obce, ale také jiní žadatelé o dotace z různých evropských, národních či jiných programů. Cena za tyto služby závisí na složitosti a rozsahu práce, stanovuje se předem dohodou obou stran. 

2022

V roce 2022 MAS Rožnovsko v rámci servisu samosprávám zpracovala dva projekty v celkové hodnotě cca 1,5 mil. Kč z Programu rozvoje venkova, kde se dočerpávaly prostředky ze starého dotačního období 2014 - 2020. V roce 2022 probíhala především příprava na nové dotační období 2021 – 2027, proto nebylo moc možností pro podávání žádostí o dotaci. Dále MAS zajišťovala především administraci projektů, které byly podpořeny v předešlých letech.

Celkový počet zpracovaných výběrových řízení v rámci servisu samosprávám byl 13 v celkové hodnotě vysoutěžených cen za cca 13 mil. Kč bez DPH. Jednalo se především zakázky malého rozsahu například projekty: Obnova lesních porostů v lokalitě Videčky, Objekt odpadového hospodářství v obci Choryně, Rekonstrukce a oprava multifunkčního objektu v obci Oznice, MŠ Krhová - Rekuperace větrání kuchyně, Obnova parkovacích ploch před Evangelickým kostelem a Obecním domem ve Stříteži nad Bečvou, Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury v obci Krhová - lesní stezka a solární nabíječka, Lesní cesta Handolová - doplnění objektů příčného odvodnění pro Městské lesy a zeleň, s. r. o., Obnova hřbitova v obci Choryně, Silnice I/35 Valašské Meziříčí - připojovací pruh Krhová pro obec Krhová, Pořízení mobilního štípacího stroje pro Městské lesy Rožnov, s.r.o., Pořízení malotraktoru do lesa pro Zdeňku Vaculínovou, Pořízení čelního nakladače k traktoru do lesa pro obec Střítež nad Bečvou. Jednotlivé projekty byly buď hrazeny z vlastních zdrojů anebo z dotací ze SZIF - PRV, ZLK, MMR – Program obnovy a rozvoje venkova, MMR – Cestovní ruch, IROP, MMR, SFDI.

V rámci servisu samosprávám jsme v průběhu roku 2022 administrovali cca 30 projektů, které jsou v různých realizačních etapách každého projektu. Z tohoto bylo 13 projektů ještě v realizaci a u 17 projektů již probíhala udržitelnost, která je v závislosti na typu projektu 5-10 let.

2021

V roce 2021 MAS Rožnovsko v rámci servisu samosprávám nezpracovávala žádné nové žádosti o dotaci, ale zajišťovala především administraci projektů, které byly podpořeny v předešlých letech. Jednalo se o cca 28 projektů, které jsou v různých realizačních etapách každého projektu. Z toho je 14 projektů ještě v realizaci. U zbývajících 14-ti projektů již probíhá udržitelnost, která je v závislosti na typu projektu 5-10 let. K větším projektům patří např. projekty na vybudování odborných učeben do ZŠ Zašová, ZŠ Dolní Bečva, ZŠ Vigantice a ZŠ Hutisko – Solanec, které byly spolufinancovány z IROP. Také se realizovaly dva projekty na pořízení elektromobilů pro malé podniky, které byly spolufinancovány z OPPIK. MASR také zpracovávala strategie obcí Střítež nad Bečvou a obec Valašská Bystřice na nové období 2021-2026 pro

Celkově bylo v rámci servisu samosprávám zpracováno 12 výběrových řízení v celkové hodnotě vysoutěžených cen cca 16 mil. Kč bez DPH. Jednalo se především o výběrová řízení na pořízení traktoru do obce Střítež nad Bečvou, pořízení hasičského automobilu do obce Branky, rekonstrukce obecního bytu v obci Choryně, oprava místní komunikace při těžbě kalamitního dříví v obci Branky,  revitalizace hřbitova v obci Střítež nad Bečvou, oprava místní komunikace po povodni v obci Choryně, revitalizace obecního úřadu v obci Choryně, rekonstrukce mostu v obci Krhová, vybudování cyklostezky v obci Krhová, výměna vodovodu v obci Vidče, výstavba nového chodníku u kostela v obci Choryně… Jednotlivé projekty byly buď hrazeny z vlastních zdrojů anebo z dotací z MMR, MV, MF ČR, ZK úvěr PGRLF, SFDI.

2020

V roce 2020 MAS Rožnovsko zpracovala 6 projektů v celkové hodně za cca 15,6 mil. Kč. Zpracovávané projekty byly přes operační programy MPO, MMR, SFŽP – Národní program. Z podaných projektů byly 3 projekty úspěšně schváleny v celkové výši 6,5 mil. Kč, z toho dotace ve výši 3 mil. Kč. U 1 projektu za cca 7 mil. Kč čekáme, zda bude podpořen, zatím nejsou k dispozici výsledky. MAS kancelář zpracovávala žádosti projektů zaměřených na vybudování hřišť (workoutové, dopravní, dětské herní), pořízení elektromobilů pro podnikatele, prodloužení kanalizace, rekonstrukce a modernizace OÚ.

V průběhu roku 2020 přišla dobrá zpráva, protože byly dodatečně podpořeny 3 náhradní projekty z dotací MMR podávaných v roce 2019, které se týkaly vybudování a rekonstrukce infrastruktury v obci Střítež nad Bečvou – vybudování 3 hřišť (dopravní, workoutové a dětské herní hřiště), rekonstrukce centrální části hřbitova a rekonstrukce parkoviště před kostelem. Tyto projekty byly v celkové výši 3,6 mil. Kč, z toho dotace ve výši 2,3 mil. Kč.

Celkový počet zpracovaných výběrových řízení v rámci servisu samosprávám byl 13 v celkové hodnotě vysoutěžených cen za 20 mil. Kč bez DPH. Jednalo se především o výběrová řízení spojená s administrací projektů z IROP na vybudování odborných učeben základních škol v obci Dolní Bečva a Vigantice, ale také další výběrová řízení k projektům z MMR, ZLK, SFŽP-OPŽP, SFŽP-NP, zaměřená např. na revitalizaci zeleně, rekonstrukci sociálních zařízení v objektu občanské vybavenosti, prodloužení kanalizaci, vybudování hřišť, rekonstrukce hřbitova či rekonstrukce parkoviště před kostelem.

V rámci servisu samosprávám jsme v průběhu roku 2020 administrovali cca 30 projektů, které jsou v různých realizačních etapách každého projektu. Z tohoto je 13 projektů ještě v realizaci a u 17 projektů již probíhá udržitelnost, která je v závislosti na typu projektu 5-10 let.

2019

V roce 2019 MAS Rožnovsko zpracovala 8 projektů v celkové hodně za cca 10,2 mil. Kč. Zpracovávané projekty byly přes operační programy MZe, MMR, MPO, OPŽP. Z podaných projektů bylo 5 projektů úspěšně schválených v celkové výši 6,6 mil. Kč, z toho dotace ve výši 4 mil. Kč. Ostatní projekty skončily jako náhradní projekty v celkové výši 3,6 mil. Kč, z toho dotace ve výši 2,3 mil. Kč, tyto projekty však nakonec realizovány nebyly. Celkový počet zpracovaných výběrových řízení v rámci servisu samosprávám byl 3 v celkové hodnotě vysoutěžených cen za 3,5 mil. Kč. MAS kancelář zpracovávala projekty zaměřené na obnovu sakrálních památek, revitalizaci hřbitova, obnovu parkovacích ploch, obnovu hřišť, obnovu sportovní infrastruktury u ZŠ, elektromobilitu, revitalizaci zeleně.

Koncem roku 2019 přišla dobrá zpráva, protože byly dodatečně schváleny 4 projekty na vybudování infrastruktury Základní škol obcí Dolní Bečva, Vigantice, Zubří, Hutisko-Solanec. Tyto projekty byly podávány již v roce 2017 a byly vedeny jako náhradní projekty, až po navýšení alokace 47. výzvy IROP byly projekty oficiálně podpořeny. Celkové výdaje za tyto dodatečně podpořené projekty jsou ve výši 89,5 mil. Kč, z toho dotace ve výši 71,2 mil. Kč.

2018

V roce 2018 MAS Rožnovsko, z.s., zpracovala 6 projektů v celkové hodně za cca 8 mil. Kč. Zpracovávané projekty byly přes operační programy OPZ, MMR, OPŽP, SFŽP – Národní program. Z podaných projektů bylo 5 projektů úspěšně schválených anebo náhradních, v celkové výši 5 mil. Kč, z toho dotace ve výši 3,1 mil. Kč. V rámci servisu samosprávám bylo zpracováno celkem 6 výběrových řízení v celkové hodnotě vysoutěžených cen za 3 mil. Kč.

Projekty byly zaměřené na vybudování hřišť u Mateřských škol, projekt na rekonstrukci střechy budovy Základní školy po vichřici v jedné z obcí, vybudování přírodních zahrad u Mateřských škol, pořízení elektromobilu pro obec za účelem provozu senior taxi, projekt na efektivní veřejnou správu v obci, a projekt na krajinářské úpravy u hřbitova v jedné z obcí.

2017

V roce 2017 MAS Rožnovsko zpracovala 16 projektů v celkové hodně za cca 155 mil. Kč. Zpracovávané projekty byly přes operační programy IROP, OPZ, PRV, MPO, MMR, OPŽP, Zlínský kraj. Z podaných projektů bylo 9 projektů úspěšně schválených anebo náhradních, v celkové výši 46 mil. Kč, z toho dotace ve výši 34 mil. Kč. V rámci servisu samosprávám bylo celkem zpracováno 20 výběrových řízení v celkové hodnotě vysoutěžených cen za 22 mil. Kč.

Kancelář MAS zpracovávala projekty zaměřené na vybavení učeben u Základních škol, projekty zamřené na revitalizaci zeleně v intravilánu i extravilánu obcí, projekty na dětské skupiny a příměstské tábory, projekt na kompostování na Rožnovsku, projekty na pořízení nových dopravních automobilů pro sbory dobrovolných hasičů v obcích, projekty na pořízení elektromobilu za účelem zvýšení konkurenceschopnosti podniku, projekt na rekonstrukci tělocvičeny u Základní školy, a projekt na vybudování komunitního centra v obci.

Návštěvnost stránek

263896