Horní menu

16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Dotace > Dotační období 2014 - 2020 > Výzvy MASR 2014 - 2020 > Výzvy OPŽP > 1. Výzva OPŽP - Sídelní zeleň

1. výzva OPŽP – Sídelní zeleň

Místní akční skupina Rožnovsko, z. s. vyhlásila dne 22. 2. 2019 v 9:00 výzvu v rámci Operačního programu životního prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na sídelní zeleň.

Datum zahájení příjmu žádostí je 22. 2. 2019 v 9:00.

Datum ukončení sběru žádostí je 29. 5. 2019 v 20:00 hodin.

Projektové záměry je možné konzultovat s manažery MAS.

Žádost o podporu do OPŽP se zpracovává v prostředí IS KP14+.

Termín zasedání Výběrové komise pro tuto výzvu je stanoven na čtvrtek 29.8.2019 v 9:00 hod.

Dokumenty výzvy:

  • Text výzvy
  • Příloha č. 1 - Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z OPŽP 2014 – 2020, verze 20. Odkaz na elektronickou verzi: https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=674
  • Příloha č. 2 - Kritéria pro hodnocení žádostí
  • Příloha č. 3 - Náklady obvyklých opatření MŽP
  • Příloha č. 4 - Metodika přímých a nepřímých nákladů z oblasti osobních a režijních výdajů v OPŽP 2014 – 2020
  • Příloha č. 5 - Standard AOPK SPPK A02 001 Výsadba stromů
  • Příloha č. 6 - Standard AOPK SPPK C02 003 Výsadby ovocných dřevin
  • Příloha č. 7 - Seznam doporučených autochtonních dřevin
  • Příloha č. 8 - Interní postupy pro administraci žádostí OPŽP

Dokumenty výzvy ke stažení zde: 1. Výzva OPŽP - Sídelní zeleň

Ostatní dokumenty:

Výzva je navázána na výzvu č. 128. Ministerstva životního prostředí pro MAS stanovující pravidla pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci strategií komunitně vedeného místního rozvoje s programovým rámcem „Operační program Životního prostředí 2014 – 2020“ podporované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na internetových stránkách Operačního programu Životní prostředí (www.opzp.cz), u výzev ŘO OPŽP, jenž slouží pro vyhlašování podvýzev CLLD (tj. i výzva 128.), byly do záložky dokumentů nahrány povinné/doporučené vzory příloh. Přílohy předkládají žadatelé v rámci žádosti o dotaci.

128.výzva - SC 4.4 – odkaz zde: https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=131 (kliknout na záložku Dokumenty)
Jedná se především o tyto povinné/doporučené vzory příloh:

- Kumulativní rozpočet
- Čestné prohlášení o skutečných majitelích právnické osoby a její vlastnické struktuře
- Prohlášení žadatele o nemovitostech dotčených realizací projektu a o právním vztahu k nim
- Čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis

Seminář k 1. Výzvě OPŽP Sídelní zeleň

Dne: 4.4.2019 v 10:30

Místo: Zasedací místnost OÚ Zašová

Pozvánka ke stažení

Prezentace ke stažení

Návštěvnost stránek

267457