Horní menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Období 2021 - 2027 > Strategie MAS Rožnovsko 2021 - 2027

Strategie MAS Rožnovsko 2021 - 2027

 

Koncepční část Strategie CLLD MAS Rožnovsko

 

 

 PŘÍPRAVA STRATEGIE CLLD 2021- 2027

Současné období podpory projektů z Evropských fondů 2014 – 2020 pomalu končí. V letošním roce budou ještě vyhlášeny poslední výzvy, ale Kancelář MAS již pracuje na přípravě nové Strategie MAS, jejíž opatření budou realizována v nadcházejícím programovém období 2021 – 2027.

Předpokladem čerpání evropských dotací v období 2021 – 2027 je splnění Standardů MAS a schválení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) 2021 -2027 (dále také Strategie nebo SCLLD 21+). MAS Rožnovsko podala Žádost o kontrolu dodržování standardů dne 23.9.2020. Žádost o kontrolu dodržování standardů MAS 27034925 Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. byla schválena dne 9.2.2021.

Po schválení standardizace může MAS požádat o schválení své Strategie. Tím se otevře cesta k evropským penězům v dalších letech a obce, podnikatelé, neziskové organizace i jiné subjekty budou moci využít finanční prostředky z několika operačních programů. 

Národní síť MAS ČR vyjednává, že MAS budou moci v novém programovém období rozdělovat finanční prostředky z těchto dotačních programů

  • Integrovaný regionální operační program – IROP,
  • Strategický rámec Společné zemědělské politiky – SZP (Intervence: LEADER),
  • Operační program Zaměstnanost – OP Z + (Priorita 2 Aktivní začleňování terénní aktivity a mobilní programy směřující k podpoře lidí v jejich přirozeném prostředí),
  • Dále bude MAS poskytovat poradenství v OP Technologie a Aplikace pro Konkurenceschopnost (OP TAK) a v Operačním programu Životní prostřední (OPŽP).

Rádi bychom požádali co nejširší veřejnost, aby se podílela na tvorbě Strategie spolu s námi. Cílem této spolupráce bude mapování potřeb a potenciálu území MAS Rožnovska a následné stanovení opatření, která bude MAS Rožnovsko finančně podporovat v novém programovacím období 2021+.

Budeme rádi za jakékoliv podněty, připomínky a návrhy, které přispějí k lepšímu rozvoji naší společnosti. Občané a zástupci firem a institucí se mohou zapojit nejlépe prostřednictvím elektronického Dotazníkového šetření, ve kterém je možné se vyjádřit k dění a životu v regionu Rožnovska a ValašskoMeziříčska. Vaše názory budou jedním z podkladů pro zpracování strategického dokumentu, na jehož základě bude moci MAS Rožnovsko přerozdělovat finanční prostředky určené pro období 2021 – 2027. Zjištěné potřeby vzešlé z tohoto komunitního projednání se budeme snažit provázat na dotační programy EU.

 Zároveň nabízíme každému, kdo připravuje pro nadcházející období nějaký projektový záměr, aby ho uvedl v Projekovém listu – Sběr projektových záměrů (postačí základní informace). Dotazníky jsou sestaveny právě k mapování projektových záměrů a získání informací o potřebách, které bude možné podpořit z dotačních programů EU v novém programovém období, a budou podkladem pro tvorbu zásobníku projektů pro nové programové období. Po vyplnění dotazníku prosíme o jeho zaslání na info@masroznovsko.cz do 1.3.2021.

 Věříme, že díky společné snaze identifikujeme slabá místa, tak aby mohla být v budoucnosti minimalizována. Vaše názory a nové podněty pro všechny oblasti života ve vaší obci budou pro nás cenným zdrojem informací.

URČETE, KAM CHCETE SMĚŘOVAT DOTAČNÍ PROSTŘEDKY PO ROCE 2021. JAKÝM SMĚREM CHCETE ROZVÍJET SVŮJ REGION.

 

 Doprovodná dokumentace

Návštěvnost stránek

265842