Horní menu

16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Období 2014 - 2020 > SCLLD 2014 - 2020

 SCLLD 2014 - 2020

Finální verze Strategie SCLLD MAS Rožnovsko na období 2014 - 2020

Aktualizace Programového rámce OPŽP v souvislosti s 1. změnou SCLLD

Aktualizace Programového rámce IROP v souvislosti s 2. změnou SCLLD

Integrovaná strategie rozvoje území 2014 - 2020

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.  ve spolupráci s dalšími subjekty v území společně vytvářela novou strategii komunitně vedeného místního rozvoje pro období 2014 - 2020. 

V rámci tvorby strategie byly v území vyplňování dotazníky od obyvatelů obcí a měst, od podnikatelů a neziskových organizací. MAS také sbírala záměry z celého území od všech subjektů, pořádala komunitní projednávání na obcích, mikroregionech a valných hromadách. 

V rámci kvalitní přípravy strategie se zaměstnanci MAS několikrát účastnili odborných školení na psaní strategie spolu s ostatními MAS ve Zlínském kraji, ale i v rámci národní úrovně. 

 

Podklady

Dotazníkové šetření

Výstupy z dotazníků

 veřejné projednávání_pozvánka_jpg.JPG 

Komunitní projednávání

Výstup z Komunitních projednávání

Pracovní návrh strategických oblastí a opatření

Finální výstup z Komunitních projednávání

Zápis z Valné hromady 17.6.2014

Pozvánka Setkání starostů 11.12.2014

Zápis Setkání starostů 11.12.2014

Zápis z Valné hromady 20.1.2015

Zápis z Valné hromady 25.6.2015

Zápis z Valné hromady 26.11.2015

Pozvánka na Valnou hromadu 30.3.2016

Zápis z Valné hromady 30.3.2016

 

  Řešitelský tým zpracování SCLLD tvořili zaměstnanci MAS Rožnovsko v čele s Ing. Ondřejem Neumanem, manažerem MAS (dlouholetý odborník na dotace a regionální rozvoj), projektové manažerky Ing. Veronika Hubová a Ing. Kateřina Sobotková, dále členové MAS pod vedenín předsedkyně MAS Ing. Anny Mikoškové, podnikatelé, zástupci NNO a široká veřejnost z území MAS Rožnovsko.

Na připomínkování se se podílela široká veřejnost, jednotlivé komise MÚ Rožnov pod Radhoštěm a MÚ Valašské Meziříčí a odborníci na regionální rozvoj. Celý tým a pracovní skupiny byly koordinovány manažerem MAS. Na komunitních projednáváních spolupracovali pracovníci MAS s odborníky z Nadace Partnerství o.p.s.. Ve výsledku se tým vhodně doplňoval a velmi dobře fungoval. 

 

Jednotlivé zodpovědnosti

Dozor nad tvorbou strategie: předsedkyně MAS Ing. Anna Mikošková

Sběr podkladů, vypracování a zapracování připomínek: Ing. Ondřej Neuman, Ing. Veronika Hubová, Ing. Kateřina Sobotková

Připomínkování: členové MAS, starostové obcí a měst MAS Rožnovsko, jednotlivé komise MÚ Rožnov pod Radhoštěm (Komise sociální, kulturní, sportovní, životního prostředí, bytová, stavební, cestovního ruchu, strategického rozvoje a energetická komise) a Valašské Meziříčí, Bc. Jan Malčánek

 

Proces tvorby strategie

Na začátku procesu tvorby strategie proběhla komunikace a rozhovory se starosty jednotlivých obcí o přípravě nového programového období a tvorbě nové komunitně vedené strategie. Starostové byli zaměstnanci MAS osobně informování a vyzpovídáni o potřebách obce a připravovaných projektech. Na základě těchto schůzek a telefonických rozhovorech byl průběžně tvořen projektový zásobník. Zaměstnanci MAS také studovali relevantní strategie.

Poté byl vytvořen dotazník pro občany obcí MAS Rožnovsko. Dotazník byl určen všem obyvatelům žijící na území MAS, neziskovým organizacím, podnikatelům a angažovaným občanům. Skládal se ze tří částí, a to na údaje o respondentovi, údaje o Místní akční skupině Rožnovsko a údaje o kvalitě života a služeb v obci. Dotazník bylo možné vyplnit v tiskové verzi a odevzdat na příslušný obecní úřad nebo do kanceláře MAS Rožnovsko, anebo bylo možné dotazník vyplnit online. Dotazníky byly distribuovány formou obecních zpravodajů, prostřednictvím internetových stránek jednotlivých obcí, internetových stránek MAS Rožnovsko, dále byly informace o dotazníkovém šetření hlášeny místním rozhlasem, a některé dotazníky byly distribuovány přímo do poštovních schránek.

Zaměstnanci MAS postupně dotazníky sbírali a pracovali na jejich vyhodnocování prostřednictvím tabulek a grafů.

V průběhu roku 2014 zorganizovala MAS Rožnovsko dvě komunitní projednávání, která byla volně přístupná veřejnosti. Aby se na komunitní projednávání mohlo dostavit co nejvíce zájemců, konala se projednávání v odpoledních hodinách po pracovní době. Komunitní projednávání facilitovala společnost Partnerství o.p.s.. V první fázi se projednávaly tematicky jednotlivé oblasti, např. životní prostředí, odpadové hospodářství, sociální služby, cestovní ruch atd. V další fázi se jednotlivé oblasti a priority řadily dle důležitosti. Na základě navržených priorit pak byla vytvořena SWOT analýza. Po komunitních projednáváních byl vytvořen zápis. Dokumenty jsou k dispozici k nahlédnutí a stažení na webových stránkách MAS Rožnovsko.

Během roku 2014 prováděli zaměstnanci MAS analýzu území, sbírali statistická data do analytické části strategie. Data byla získána od starostů, ČSÚ, ministerstev a dalších oficiálních zdrojů. V tomto roce byly také připraveny mapové podklady do strategie, které vytvořila na základě dat z daného území firma Ekotoxa.

Na komunitních projednávání a dalších schůzkách byli také účastni členové pracovních skupin, kteří svými názory a náměty pomáhali doplňovat a usměrňovat tvoření strategie. V pracovní skupině byli zastoupeni zástupci obcí, neziskového i soukromého sektoru. Společně se setkávali, komunikovali, projednávali a připomínkovali aktuální verze strategie.

Posléze byla pracovní verze strategie předána k připomínkování jednotlivým starostům obcí, zástupcům jednotlivých odborů MÚ Rožnov pod Radhoštěm a MÚ Valašské Meziřčí. Také byla využita možnost připomínkování odborníků MMR.

 

Děkujeme všem za spolupráci na tvorbě SCLLD

 

P1150356[1].JPGP1150360[2].JPGP1150372[1].JPGP1150371[1].JPG

obrazek 41[1].JPGobrazek 5[1].JPGobrazek 33.JPGobrazek[1].JPG

IMG_1934.JPGIMG_1703.JPGIMG_1704.JPGobrazek 1b.JPG

DSCF2063.JPGVH1.JPGVH2.JPGP1150354.JPG

P1150348.JPGdotazníky.JPGplakat VP.JPG

výstupy[1].JPGIMG_1936.JPGIMG_1939.png

Návštěvnost stránek

267457