Horní menu

16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Projekt MAP v ORP Rožnov pod Radhoštěm > Realizační tým

Realizační tým

 

Realizaci projektu bude zajišťovat realizační tým složený z odborných a administrativních pracovníků.

1) Koordinátor projektu MAP: zodpovídá za realizaci všech aktivit MAP podle metodiky tvorby MAP, je zodpovědný za naplnění cílů projektu a komunikaci se všemi relevantními aktéry v území. Koordinátor projektu je mimo jiné zodpovědný za:

  1. i) oslovení a sestavení řídícího výboru MAP, zajišťování jeho jednání včetně přípravy programu a podkladů pro jednání,
  2. ii) zajišťování jednání pracovních skupin složených ze zástupců cílových skupin zřízených ke konkrétním problémovým tématům

iii) přípravu vzdělávacích a informačních aktivit dle požadavků a potřeb zapojených subjektů v rámci MAP.

2) Metodik projektu/facilitátor: Je odborným garantem strategického plánování a zapojování cílových skupin a veřejnosti do procesu. Metodik projektu je zodpovědný za nastavení procesů a postupů práce s při tvorbě MAP tak, aby byla v souladu s metodikou a zároveň umožnila efektivní zapojení všech aktérů v území. Při své činnosti úzce spolupracuje s odborným garantem. Zároveň zodpovídá za metodickou správnost všech realizovaných aktivit MAP. Facilituje jednání řídícího výboru a workshopy v průběhu tvorby MAP.

3) Odborný garant pro oblast školství a vzdělávání (DPČ 0,2): Je odborným garantem na řešení problematiky v této oblasti. Podílí se na přípravě podkladů pro jednání, spolupracuje na zpracování výstupů z jednotlivých jednání. Dále se podílí na identifikaci, oslovení a zapojení klíčových aktérů do procesu zpracování MAP a do souvisejících aktivit.

4) Finanční a administrativní manažer: Zajišťuje administrativní a finanční řízení projektu. Připravuje průběžné i závěrečné zprávy z projektu a komunikuje s řídícím orgánem.

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Návštěvnost stránek

267457