Horní menu

16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Období 2014 - 2020 > Příprava strategie 2014 - 2020

Příprava strategie 2014 - 2020

Zapojete se do přípravy Integrované strategie rozvoje území MAS Rožnovsko

Programové období 2007 – 2013 se blíží do konce. MAS Rožnovsko se tak jako ostatní Místní akční skupiny v České republice připravuje na nové programovací období 2014 – 2020.

Jednou z podmínek pro čerpání finančních prostředků z Evropské unie i v tomto období je zpracování nové Integrované strategie rozvoje území (ISÚ), která určí, kam se bude ubírat další rozvoj území, jaké bude mít územní priority či do jakých oblastí budou směřovat dotace ze státních i evropských fondů.

Aby tato strategie odrážela skutečnou situaci našeho území, je třeba zjistit místní potřeby a možnosti, a definovat a zdůvodnit jednotlivé požadavky v regionu. Nepůjde však o dokument tzv. připravený od stolu, ale bude zpracován na komunitní bázi, čili na základě otevřené komunikace a zapojení co možná největšího počtu aktérů v regionu (obcí, podnikatelských subjektů, spolkových sdružení, neziskových organizací a občanů).

Jen pokud budeme znát Vaše přání, potřeby, projektové záměry a názory, budeme moci zpracovat kvalitní strategii rozvoje, podle které se budeme moci řídit až do roku 2020. Co nebude do této strategie zahrnuto, na to nebudeme moci prostřednictvím MAS v celém příštím období získat finanční prostředky. Svými podněty, co by se mělo změnit, vybudovat či opravit ve Vaší obci a okolím přispějte i vy.

Proto se na Vás obracíme s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích MAS Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit názory obyvatel na život ve Vaší obci, na možnosti zlepšení situace a zamyšlení se nad tím, ve kterých oblastech by se měl region nejvíce rozvíjet.

Prosíme Vás o upřímné a otevřené sdělení Vašich názorů. Ujišťujeme Vás, že Vaše odpovědi jsou anonymní. Výsledky průzkumu budou použity ke zpracování integrovaného plánu rozvoje území MASR pro další období 2014 - 2020.

Dotazník vyplňujte samostatně, sám/sama za sebe. Každou otázku pečlivě přečtěte a poté vyberte Vám nejbližší odpověď. Budoucnost regionu se týká nás všech. Výsledky budou vyhodnoceny a následně zveřejněny na stránkách MASR www.masroznovsko.cz.

Následující otázky jsou rozděleny do dvou bloků, které se dělí na údaje o respondentovi a údaje o kvalitě života a služeb ve Vaší obci.

Předem děkujeme za Vaši spolupráci a čas, který vyplnění dotazníku věnujete.

Dotazník můžete vyplnit zde.

 

Návštěvnost stránek

267458