Horní menu

16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Metodika Přidané hodnoty projektů spolupráce

Projekt Spolupráce MAS

Metodika pro stanovení přidané hodnoty spolupráce místních akčních skupin je dokument, který byl vytvořen v rámci projektu spolupráce MAS "Přidaná hodnota spolupráce místních akčních skupin" financovaného z PRV ČR, opatření IV.2.1. projekty Spolupráce, 22. kolo, reg. č. 15/022/4210a/671/000001. Vytvořená metodika je návodem pro místní akční skupiny, jak úspěšně realizovat projekty národní i mezinárodní spolupráce v rozličných oblastech, podporované z různých operačních programů.

Projektu se účastnily tyto Místní akční skupiny:

  • Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.,
  • Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.,
  • MAS Mohelnicko, o.s.,
  • MAS Hranicko z. s.

Cílem této metodiky je umožnit místním akčním skupinám jednak zpětnou vazbu již zrealizovaných projektů, stejně jako dát návod k přípravě projektů budoucích. Metodika analyticky rozebírá projekty spolupráce, jejich parametry, nastavení pravidel a obsahovou stránku do 10 samostatných ukazatelů, jež se každý dívá na tento fenomén z různých úhlů pohledu. Následně přináší hodnotící škálu, kterou lze aplikovat na již zrealizovaný či zamýšlený projekt spolupráce. Výsledek takovéhoto hodnocení stanoví uživateli stupeň přidané hodnoty projektů spolupráce, tj. co navíc mu přinese realizace projektu ruku v ruce s partnerskými MAS, než kdyby realizoval projekt ve své MAS samostatně.


Proto je metodika rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická přináší soupis a popis 10 stanovených ukazatelů přidané hodnoty spolupráce, v praktické části se tvůrci metodiky rozhodli aplikovat hodnotící škálu na veškeré jimi zrealizované projekty spolupráce z PRV 2007-2013, což jim přináší evaluační zpětnou vazbu toho, jak kvalitně projekty vymysleli a zrealizovali.

Dokument ke staženi: Metodika pro stanovení přidané hodnoty spolupráce místních akčních skupin

Návštěvnost stránek

267457