Horní menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Projekt SMS > MAS Rožnovsko a SMS

MAS Rožnovsko a SMS

V našem regionu MAS Rožnovsko byl zrealizován od 1. 10. 2014 do 30. 11. 2015 projekt nesoucí název „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“. Nositelem projektu bylo Sdružení místních samospráv v ČR (SMS ČR), které obdrželo finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ). Místní akční skupina Rožnovsko se stala partnerem.

Smyslem projektu bylo podpořit spolupráci obcí a zvýšit kvalitu a efektivitu výkonu veřejné správy s využitím platforem MAS. SMS ČR vydefinovalo 5 prioritních oblastí, z níž si MAS Rožnovsko vybralo na základě strategie 3 stěžejní témata.

Šlo o níže uvedená témata:

  1. Regionální školství            
  2. Doprava a veřejná dopravní obslužnost
  3. Protipovodňová opatření a krizové řízení
  4. Odpadové hospodářství
  5. Agenda zaměstnanosti
  6. Snížit administrativní zátěž obecních úřadů (Tento cíl byl zařazen navíc k 3 stěžejním olbastem)

Během projektu byla vypracována studie současného stavu výkonu veřejné správy s návrhy možností jejího efektivnějšího výkonu. Do této studie bylo zapojeno přes 1000 obcí, které jsou sdruženy do 72 MAS z 10 krajů České republiky.

Jedním z výstupů projektu byla vydána publikace Jak se vám líbí náš venkov, což je Kuchařka nápadů dobré praxe z ČR a EU, která může být nápomocna při řešení místních klíčových problémů.

Hlavním výstupem projektu vynikla samostatná Strategie spolupráce obcí na platformě MAS.

MAS Rožnovsko se starosty obcí se snaží řešit a vylepšovat podmínky každodenního života občanů.

Během realizace projektu proběhla níže uvedená setkání:

Pro starosty naší MAS jsme uspořádali dva kulaté stoly (v lednu a říjnu 2015), kde byli informováni o průběhu naší práce na projektu, proběhla diskuze nad tématy spolupráce a v poslední řadě došlo ke schválení Dodatku a Paktu spolupráce.

Během realizace projektu byly také uspořádány dva workshopy pro starosty (v lednu 2015 v Kostelci u Zlína a v listopadu 2015 v Luhačovicích), které měly přiblížit starostům obcí programové období 2014-2020 jednoduchou formou.

 Více informací o projektu „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“

 

 Sdružení místních samospráv ČR

Je nevládní organizací s celostátní působností, která sdružuje a hájí zájmy obcí a měst v ČR. Ze širokého spektra aktivit ve prospěch samospráv lze zmínit především prosazování spravedlivého dělení daňových výnosů mezi obce a města v ČR (rozpočtové určení daní). Agenda SMS ČR dnes zahrnuje připomínkování nejrůznějších legislativních návrhů, prezentace a prosazování potřeb menších obcí a měst, hájení zájmů venkova a jeho obyvatel a spolupráce v boji proti korupci ve veřejné správě. SMS ČR je silným partnerem vlády, parlamentu i krajů v ČR.

Více informací o  Sdružení místních samospráv České republiky najdete zde.

 

Návštěvnost stránek

265842