Horní menu

25. 6. Ivan

Zítra: Adriana
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > FAQ

Seznam často kladených dotazů

Pokud máte nejasnosti při zpracování Žádosti o dotaci do MAS Rožnovsko, obraťte se na nás prosím s Vaším dotazem. Často se opakující dotazy zde zveřejníme.

Kdy se vyhlašují výzvy?

Výzvu si může MAS vyhlásit v rámci jednotlových kol Programu rozvoje venkova. Zpravidla jsou to měsíce únor, červen a říjen. Informace o konkrétních výzvách MAS Rožnovsko najdete na našich internetových stránkách nebo při osobních či telefonických konzultacích.

Mohu se stát členem i jako nepodnikající fyzická osoba?

Ano. Pro členství v MAS není rozhodující přidělení IČO.

Jak postupovat, když se chci stát členem MAS?

Pokud splňujete podmínku trvalého bydliště nebo sídla provozovny na území MAS Rožnovsko, můžete vyplnit členskou přihlášku a postupovat podle pokyný v sekni: MAS Rožnovsko/Přihláška do MAS.

Kolik žádostí může žadatel podat v rámci jedné výzvy?

Žadatel může podat v rámci jedné výzvy pouze jednu žádost v rámci jedné Fiche.

Je možné zkontrolovat projekt před jeho předložením na MAS?

Projekty je možno konzultovat s manažerem MAS, a to nejen v průběhu vyhlášené výzvy. MAS dále pořádá semináře před vyhlášením každé výzvy, kde je možno projektové záměry rovněž konzultovat.

Je možno doložit stavební povolení, které bude pravomocné až po ukončení výzvy k předkládání žádostí?


Ano, k nabytí právní moci však musí dojít nejpozději v den zasedání Výběrové komise MAS. Žadatel musí do tohoto termínu doložit pravomocné stavební povolení.

Kdo vybírá projekty, které mají být podpořené?

Projekty hodnotí Výběrová komise MAS, která následně předkládá valné hromadě MAS seznam projektů doporučených k financování.

Co vše musím k Žádosti o dotaci přiložit?

Všechny povinné přílohy najdete v příslušné Fichi opatření. V případě nejasností se obracejte na manažera MAS.

Od jakého data mohu realizovat způsobilé výdaje?

Výdaje projektu jsou uznatelné od data zaregistrování žádostí na SZIF. O této skutečnosti MAS informuje jednotlivé žadatele.

Co se myslí "dobou vázanosti projektu na účel"?

5 let od podání žádosti o platbu se SZIF musí být aktivity, které jste proklamovali v projektu, funkční, obsah projektu stále musí sloužit účelu, na který jste čerpali dotaci. Například pokud vybudujete penzion, měl by minimálně těchto 5 let fungovat jako penzion a ne např. jako letní byt majitele. V případě, že jste se zavázali, že vytvoříte nová pracovní místa, musíte je zachovat také plně až do konce doby udržitelnosti.

Kolik žádostí může žadatel podat v rámci jedné výzvy?

Žadatel může podat v rámci jedné výzvy pouze jednu žádost v rámci jedné Fiche.

Je možné zkontrolovat projekt před jeho předložením na MAS?

Projekty je možno konzultovat s manažerem MAS, a to nejen v průběhu vyhlášené výzvy. MAS dále pořádá semináře před vyhlášením každé výzvy, kde je možno projektové záměry rovněž konzultovat.

Je možno doložit stavební povolení, které bude pravomocné až po ukončení výzvy k předkládání žádostí?

Ano, k nabytí právní moci však musí dojít nejpozději v den zasedání Výběrové komise MAS. Žadatel musí do tohoto termínu doložit pravomocné stavební povolení.

Kdo vybírá projekty, které mají být podpořené?

Projekty hodnotí Výběrová komise MAS, která následně předkládá valné hromadě MAS seznam projektů doporučených k financování.

Co vše musím k Žádosti o dotaci přiložit?

Všechny povinné přílohy najdete v příslušné Fichi opatření. V případě nejasností se obracejte na manažera MAS.

Od jakého data mohu realizovat způsobilé výdaje?

Výdaje projektu jsou uznatelné od data zaregistrování žádostí na SZIF. O této skutečnosti MAS informuje jednotlivé žadatele.

Co se myslí "dobou vázanosti projektu na účel"?

5 let od podání žádosti o platbu se SZIF musí být aktivity, které jste proklamovali v projektu, funkční, obsah projektu stále musí sloužit účelu, na který jste čerpali dotaci. Například pokud vybudujete penzion, měl by minimálně těchto 5 let fungovat jako penzion a ne např. jako letní byt majitele. V případě, že jste se zavázali, že vytvoříte nová pracovní místa, musíte je zachovat také plně až do konce doby udržitelnosti.

Návštěvnost stránek

265842