Horní menu

16. 7. Luboš

Zítra: Martina
Drobečková navigace

Úvod > Stará struktura - smazat > Aktuality > OTEVÍRÁME MIKROJESLE

OTEVÍRÁME MIKROJESLEV rámci pilotního ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích připravuje MAS Rožnovsko otevření mikrojeslí v 5 obcích - ve Valašském Meziříčí, Zašové, Rožnově pod Radhoštěm, Hutisku-Solanci a Horní Bečvě.

Zájemci stále mohou podávat žádosti o umístění dětí.

CO JSOU MIKROJESLE?

Jedná se o podporované zařízení péče o děti od 6 měsíců do 4 let. V jednom časovém okamžiku může být v mikrojeslích pečováno nejvýše o 4 děti (z toho max. polovina zapsaných dětí můžou být vlastní děti vychovatelky-vychovatelkou v tomto zařízení může být i rodič dítěte), přičemž počet zapsaných dětí, které mohou mikrojesle v průběhu měsíce navštěvovat, může být samozřejmě větší. Péče o děti bude poskytována na základě smlouvy s rodiči, kteří splňují podmínku cílové skupiny. Rodiče mohou být cílovou skupinou pouze tehdy, když oba splní a doloží jedno z následujících kritérií:

 • jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost
 • jsou vedeni v registru úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a aktivně si hledají zaměstnání
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v presenční či kombinované formě) či rekvalifikace

KAPACITA MIKROJESLÍ

V jednom zařízení mohou být současně maximálně 4 děti.

Místa budou obsazena podle tohoto klíče:
Stálá docházka  - 3 místa = 3 děti
Děti, které dochází do zařízení denně (pondělí - pátek) nebo každý týden podle pravidelně se opakujícího harmonogramu (např. každé pondělí a úterý).
 
Nepravidelná docházka - 1 místo =  maximálně 10 dětí
Docházka na základě rezervace konkrétního termínu podle daných rezervačních pravidel.
Nepravidelná docházka je možná pro děti s datem narození 30. 6. 2015 nebo starší.
 
 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 • Přihlašování zájemců bude probíhat elektronicky odesláním těchto dokumentů:
 1. předběžná žádost o umístění dítěte do mikrojeslí. Ke stažení ZDE.
 2. dotazník k předběžné žádosti o umístění dítěte do mikrojeslí. Odkaz ZDE.
 • Příjem žádostí bude ukončen 19. 6. 2017 v 7:00 (ráno)
 • Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou přijaty
 • Zasláním žádosti se rozumí odeslání obou výše uvedených dokumentů
 • 1 dítě = 1 žádost
 
 • Při počtu žádostí větším než je maximální kapacita daného zařízení, bude sestaveno pořadí dětí podle kritérií uvedených v odstavci Kritéria výběru a jejich bodové hodnocení.
 • Počet bodů za dítě je dán součtem bodů všech kritérií. Na prvním místě bude dítě s nejvyšším součtem a na posledním místě dítě s nejnižším součtem bodů.
 • V případě rovnosti bodů budou děti se stejným počtem bodů seřazeny podle data a času odeslání dotazníku k žádosti o umístění dítěte do mikrojeslí.
 • V případě, že kapacita mikrojeslí nebude obsazena (stažení žádosti, nesplnění podmínek přijetí apod.), bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí do naplnění kapacity zařízení.
 
Na základě sestaveného pořadí budou přijaty:
 • Maximálně 3 děti pro pravidelnou docházku do jednoho zařízení
 • Maximálně 10 dětí pro nepravidelnou docházku do jednoho zařízení
V případě menšího počtu žádostí, než je maximální kapacita zařízení si provozovatel vyhrazuje právo na změnu klíče obsazení (počet stálých a nepravidelně docházejících dětí v konkrétním zařízení).

KRITÉRIA VÝBĚRU A BODOVÉ HODNOCENÍ

datum narození dítěte:
     1.7.2013 - 30.6.2014                     10 bodů
     1.7.2014 - 30.6.2015                      5 bodů
     1.7.2015 - 31.12.2016                   1 bod
 
počet dní v týdnu v mikrojeslích:
     1 den                                                 1 bod
     2 dny                                                 2 body
     3 dny                                                 3 body
     4 dny                                                 4 body
     5 dní                                                  5 bodů
 
Vazba na trh práce:
                                                                                matka                     otec
     zaměstnání / podnikání                                3  body                  3 body
     prezenční studium, rekvalifikace                2  body                  2 body
     dálkové studium, v evidenci ÚP                 1  body                  1 body
 
Rodič je zaměstnán v mikrojeslích:                          20 bodů
 
Dítě nebylo přijato do školky po dovršení 3 let:     5 bodů
 
 

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MIKROJESLÍ

(dodávají rodiče přijatých dětí po vyzvání provozovatelem)
 1. potvrzení o vazbě na trh práce
 2. údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích
 3. údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 4. smlouvu o poskytování služby
 5. písemný souhlas pověřené osoby k vyzvedávání dítěte
 6. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
 7. evidenční list dítěte

 


Návštěvnost stránek

267459