Horní menu

19. 4. Rostislav

Zítra: Marcela
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Výběrové řízení - Koordinátor projektu OPZ+ a Vedoucí komunitní pracovník

Výběrové řízení - Koordinátor projektu OPZ+ a Vedoucí komunitní pracovníkMístní akční skupina Rožnovsko vypisuje na pozici Koordinátora projektu OPZ+ a Vedoucího komunitního pracovníka výběrové řízení.

Uchazeči o zaměstnání se mohou přihlásit

do 19.12.2022 do 10:00 hodin

těmito způsoby:

  • písemně na adresu: Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., 756 51 Zašová 36
  • e-mailem: mikoskova@masroznovsko.cz nebo info@masroznovsko.cz
  • osobním doručením do Kanceláře MAS Rožnovsko na adrese 756 51 Zašová 523

Nabídka uchazeče bude obsahovat:

  • Přihlášku, ve které bude uvedeno: jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní spojení – telefon a e-mailovou adresu, datum, podpis, foto vítáme
  • Strukturovaný životopis, který bude kromě základních údajů o vzdělání obsahovat přehled dosavadní praxe a přehled projektů, ve kterých je anebo byl uchazeč zapojen
  • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • Motivační dopis
  • Výpis z evidence Rejstříků trestů ne starší 3 měsíce

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce – Místní akční skupina Rožnovsko, z.s., IČO: 27034925, se sídlem 756 51 Zašová 36, zpracovávat v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů pro účely výběrového řízení.

Průběh výběrového řízení:

Výběrové řízení může být dvoukolové, pokud bude více zajímavých nabídek, a MAS Rožnovsko nevybere na základě předložených podkladů, proběhne 2. kolo – ústní pohovor ve středu 21.12.2022. Na tento pohovor budou pozváni pouze vybraní uchazeči telefonicky s upřesněním hodiny.

MAS Rožnovsko si vyhrazuje právo prodloužit výběrové řízení, případně neobsadit pracovní pozici, v případě, že uchazeči nenaplní očekávání organizace.

Informaci o výsledku výběrového řízení obdrží uchazeči písemně na uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 23.12.2022

Případné dotazy zodpoví: Ing. Anna Mikošková, mob.: 725 122 506

V Zašové dne 8.12.2022

Více informací o obou pozicích: zde

 

Akční plán

Popis pracovních pozic

Upřesnění cílových skupin

Tisková verze žádosti o podporu

Tisková verze Programového rámce


Návštěvnost stránek

260891