Drobečková navigace

Úvodní stránka > Archiv výzev > 5. Výzva PRV

5. výzva PRV MAS Rožnovsko

Dokumenty z administrace:

Seznam přijatých projektů FICHE 1

Seznam přijatých projektů FICHE 2

Seznam přijatých projektů FICHE 3

Seznam přijatých projektů FICHE 6

Seznam vybraných a nevybraných projektů FICHE 1

Seznam vybraných a nevybraných projektů FICHE 2

Seznam vybraných projektů FICHE 3

Seznam vybraných projektů FICHE 6

Termíny:

Termín vyhlášení výzvy - 11.6.2020

Termín příjmu žádostí - 11.6.2020 - 16.7.2020

Termín registrace projektů na RO SZIF - 30.10.2020 (Termín je důležitý pro MAS, žadatel musí zaregistrovat svůj projekt přes Portál farmáře do 16.7.2020)

Termín semináře pro žadatele: 17.6.2020 v 9:00

Prezentace ze semináře 17.6.2020

Důležité dokumenty:

 

Úplné znění výzvy

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

Pozvánka na seminář pro žadatele

 

 

Fiche 1 - PRV - Zemědělství

Fiche 2 - PRV - Rozvoj nezemědělských činností

Fiche 3 - PRV - Potravinářství

Fiche 6 - PRV - Základní služby a obnova vesnic

 

(V případě, že Vám Fiche nejde otevřít, nejprve ji uložte do svého počítače)

 

Souhlasné stanovisko MŽP

Seznam dříve podpořených projektů v rámci SCLLD MAS Rožnovsko

Seznam obcí MAS Rožnovsko pro období 2014-2020 vč. počtu obyvatel

Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků či MSP

Příklad Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků

Další dokumenty:

Interní postupy PRV MAS Rožnovsko

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Formulář žádosti o přístup do Portálu farmáře

Návod na přístup do Portálu farmáře

Příručka pro publicitu PRV

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

 

Menu

MAS Rožnovsko jako servisní organizace

MAS Rožnovsko nabízí členům MAS, ostatním obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím poradenský servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a záměrů...

 

P1020453_banner leyout.jpg

roznovsko_layout_08[1].jpg