Drobečková navigace

Úvodní stránka > Archiv výzev > 1. výzva PRV

 1. výzva MAS Rožnovsko

Termíny:

Termín vyhlášení výzvy - 17.7.2017

Termín příjmu žádostí - 1.8.2017 - 18.8.2017 do 14:00 hod

Termín registrace projektů na RO SZIF - 29.9.2017 (Termín je důležitý pro MAS, žadatel musí zaregistrovat svůj projekt do 18.8.2017 14:00 na MAS)

Termín semináře pro žadatele: 25.7.2017 v 9:30

Seznam přijatých žádostí v rámci 1. výzvy MAS Rožnovsko

Důležité dokumenty:

Úplné znění výzvy

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezenční listina ze semináře pro žadatele

Fiche 1 - PRV - Zemědělství

(V případě, že Vám Fiche nejde otevřít, nejprve ji uložte do svého počítače)

Investice do zemědělských podniků - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) - výňatek z Pravidel 19.2.1.

Souhlasné stanovisko MŽP

Seznam dříve podpořených projektů v rámci SCLLD MAS Rožnovsko

Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků či MSP

Další dokumenty:

Interní postupy PRV MAS Rožnovsko

Formulář žádosti o přístup do Portálu farmáře

Návod na přístup do Portálu farmáře

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

Metodika pro výpočet finančního zdraví

Výpočet finančního zdraví

Menu

MAS Rožnovsko jako servisní organizace

MAS Rožnovsko nabízí členům MAS, ostatním obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím poradenský servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a záměrů...

 

P1020453_banner leyout.jpg

roznovsko_layout_08[1].jpg