Drobečková navigace

Úvodní stránka > Režijní výdaje MAS

 IROP_CZ_RO_B_C RGB.jpg

Projekty 

Režijní výdaje MAS Rožnovsko

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001980)

a

Režijní výdaje MAS Rožnovsko II.

(CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0011788)

jsou spolufinancovány Evropskou unií.

Hlavním cílem projektů je zlepšení řídicích a administrativních schopností MAS, podpora aktivizace občanů území MAS, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkovského regionu.

Projekty je zaměřeny pro Místní akční skupinu Rožnovsko, z.s., která získala Osvědčení o splnění standardů, konkrétně pro osoby (subjekty) podílející se na plnění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje. Projekty jsou zacíleny na operaci "Příprava a realizace SCLLD pro programové období 2014 - 2020", konkrétně na aktivity spojené s realizací strategie (např. příprava a vyhlašování výzev, příjem žádostí, hodnocení a výběr projektů, monitorování a evaluace SCLLD).

__________________________________________ 

 

 

 

Menu

MAS Rožnovsko jako servisní organizace

MAS Rožnovsko nabízí členům MAS, ostatním obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím poradenský servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a záměrů...

 

P1020453_banner leyout.jpg

roznovsko_layout_08[1].jpg