Drobečková navigace

Úvodní stránka > Projekt MAP v ORP Rožnov pod Radhoštěm

Projekt MAP v ORP Rožnov pod Radhoštěm

 

Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm (dále jen MAP rozvoje vzdělávání) je zaměřen na zvýšení kvality předškolního a základního vzdělávání v území ORP Rožnov pod Radhoštěm. Tento projekt navazuje na projekt Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm, realizovaný od 1. 6. 2014 do 30. 6. 2015 městem Rožnov p. R. Výstupem projektu bude zpracovaný Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro ORP Rožnov pod Radhoštěm.

 

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000501

Výše finanční podpory: 5 762 428,- Kč

Doba realizace projektu: 1. 6. 2016 – 31. 5. 2018

Partner projektu: Sdružení Mikroregion Rožnovsko

Číslo výzvy: 02_15_005

Číslo a název programu: 02 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Číslo a název prioritní osy: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Vyhlašovatel: MŠMT ČR

 

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz.jpg

 

Menu

MAS Rožnovsko jako servisní organizace

MAS Rožnovsko nabízí členům MAS, ostatním obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím poradenský servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a záměrů...

 

P1020453_banner leyout.jpg

roznovsko_layout_08[1].jpg