Drobečková navigace

Úvodní stránka > Archiv výzev > 2. výzva PRV

2. výzva MAS Rožnovsko

Termíny:

Termín vyhlášení výzvy - 1.2.2018

Termín příjmu žádostí - 15.2.2018 - 2.3.2018 do 14:00 hod

Termín registrace projektů na RO SZIF - 30.4.2018 (Termín je důležitý pro MAS, žadatel musí zaregistrovat svůj projekt přes Portál farmáře do 2.3.2018 14:00)

Termín semináře pro žadatele: 12.2.2018 v 8:30

Důležité dokumenty:

Seznam zaregistrovaných žádostí v rámci 2. výzvy PRV MAS Rožnovsko

Seznam vybraných žádostí v rámci 2. výzvy PRV MAS Rožnovsko

Seznam nevybraných žádostí v rámci 2. výzvy PRV MAS Rožnovsko

Úplné znění výzvy

Pravidla pro žadatele 19.2.1.

Pozvánka na seminář pro žadatele

Prezentace ze semináře pro žadatele

Prezenční listina se semináře pro žadatele

 

Fiche 1 - PRV - Zemědělství

(V případě, že Vám Fiche nejde otevřít, nejprve ji uložte do svého počítače)

Investice do zemědělských podniků - Článek 17, odstavec 1., písmeno a) - výňatek z Pravidel 19.2.1.

Souhlasné stanovisko MŽP

Seznam dříve podpořených projektů v rámci SCLLD MAS Rožnovsko

Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků či MSP

Příklad Prohlášení o zařazení do kategorie mikropodniků

Další dokumenty:

Interní postupy PRV MAS Rožnovsko

Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál farmáře

Formulář žádosti o přístup do Portálu farmáře

Návod na přístup do Portálu farmáře

Příručka pro publicitu PRV

Podmínky pro zadávání veřejných zakázek

 

 

 

 

 

 

 

Menu

MAS Rožnovsko jako servisní organizace

MAS Rožnovsko nabízí členům MAS, ostatním obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím poradenský servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a záměrů...

 

P1020453_banner leyout.jpg

roznovsko_layout_08[1].jpg