Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 5 10 14

Seznam zageristrovaných Žádostí v rámci 2. výzvy PRV MAS Rožnovsko

V příloze najdete seznam zaregistrovsných žádostí v rámci 2. výzvy PRV MAS Rožnovsko.

Seznam ke stažení zde.Výzva IROP Doprava

Dne 26.2.2018 byla zveřejněna 1. výzva k předkládání projektů z programu IROP - Bezpečnost Dopravy.

Celková alokace na tuto výzvu činí: 28.000.000 CZK.

 

Ukončení příjmu žádostí je 12.4.2018 ve 12:00 hod.

Více informací naleznete v záložce "Aktuální výzvy IROP" na webových stránkách www.masroznovsko.cz2.výzva k předkládání projektů

Dne 1.2.2018 byla zveřejněna 2. výzva k předkládání projektů.

Celková alokace na tuto výzvu činí: 4.000.000 CZK.

Vyhlášené Fiche opatření:

FICHE 1: Zemědělství

Ukončení příjmu žádostí je 2.3.2018 ve 14:00 hod.

Více informací naleznete v záložce "Aktuální výzvy MAS" na webových stránkách www.masroznovsko.czSeznam vybraných žádostí v rámci 1. výzvy PRV

MAS Rožnovsko přijala v rámci 1. výzvy PRV celkem 11 žádostí o podporu. V posledních týdnech tyto žádosti procházely kontrolou přijatelnosti, formálních náležitostí a věcným hodnocením ze strany MAS.

Žádný z projektů nebyl v rámci administrativní kontroly vyřazen.

Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise na svém jednání dne 18. 9. 2017 pořadí projektů  podle počtu dosažených bodů a sestavila návrh na seznam vybraných projektů.

Seznam vybraných žádostí.Seznam přijatých Žádostí v rámci 1. výzvy MAS Rožnovsko

V příloze najdete seznam přijatých žádostí v rámci 1. výzvy MAS Rožnovsko.

Zde1. Výzva k předkládání projektů

Dne 17.7.2017 byla zveřejněna 1. výzva k předkládání projektů.

Celková alokace na tuto výzvu činí: 4.000.000 CZK.

Vyhlášené Fiche opatření:

FICHE 1: Zemědělství

Ukončení příjmu žádostí je 18.8.2017 ve 14:00 hod.

Více informací naleznete v záložce "Aktuální výzvy MAS" na webových stránkách www.masroznovsko.czMIKROJESLE - AKTUÁLNÍ INFORMACE

Logo OPZ barevné.jpg

Přihlašování dětí do mikrojeslí

V červnu 2017 proběhlo úvodní kolo přihlašování a zápis do mikrojeslí.

V současné době je možné přihlašovat děti průběžně a docházka je možná podle volné kapacity v jednotlivých mikrojeslích.

Pokud máte zájem o docházku do mikrojeslí, kontaktujte, prosím projektového manažera: susila@masroznovsko.cz

Projektový manažer:

Lubomír Sušila

telefon: 727 808 057

email: susila@masroznovsko.cz

 

Mikrojesle najdete na těchto adresách:

Mikrojesle Valašské Meziříčí CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003621

adresa: Masarykova 291, 757 01 Valašské Meziříčí

ZŠ Masarykova

kapacita: obsazena

Možnost nepravidelné docházky ve dnech, kdy není zaplněna kapacita zařízení

 

Mikrojesle Zašová I. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003622

adresa: Zašová 722, 756 51 Zašová

Orlovna Zašová

kapacita: obsazena

Možnost nepravidelné docházky ve dnech, kdy není zaplněna kapacita zařízení

 

Mikrojesle Zašová II. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003623

adresa: Zašová 722, 756 51 Zašová

Orlovna Zašová

kapacita: obsazena

Možnost nepravidelné docházky ve dnech, kdy není zaplněna kapacita zařízení

 

Mikrojesle Rožnov pod Radhoštěm CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003620

adresa: Tyršovo nábřeží 716, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

kapacita: obsazena

Možnost nepravidelné docházky ve dnech, kdy není zaplněna kapacita zařízení

 

Mikrojesle Hutisko-Solanec I. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003641

adresa: Hutisko-Solanec 627, 756 62 Hutisko-Solanec

Budova zdravotního střediska

kapacita: obsazena

Možnost nepravidelné docházky ve dnech, kdy není zaplněna kapacita zařízení

Přijímáme přihlášky na docházku od 1. 9. 2018

 

Mikrojesle Horní Bečva CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_126/0003619

adresa: Horní Bečva 544, 756 57 Horní Bečva

Budova ZŠ

kapacita: obsazena

Možnost nepravidelné docházky ve dnech, kdy není zaplněna kapacita zařízení

 

 CO JSOU MIKROJESLE?

Jedná se o podporované zařízení péče o děti od 6 měsíců do 4 let. V jednom časovém okamžiku může být v mikrojeslích pečováno nejvýše o 4 děti (z toho max. polovina zapsaných dětí můžou být vlastní děti vychovatelky-vychovatelkou v tomto zařízení může být i rodič dítěte), přičemž počet zapsaných dětí, které mohou mikrojesle v průběhu měsíce navštěvovat, může být samozřejmě větší. Péče o děti bude poskytována na základě smlouvy s rodiči, kteří splňují podmínku cílové skupiny. Rodiče mohou být cílovou skupinou pouze tehdy, když oba splní a doloží jedno z následujících kritérií:

 • jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost
 • jsou vedeni v registru úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a aktivně si hledají zaměstnání
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v presenční či kombinované formě) či rekvalifikace

KAPACITA MIKROJESLÍ

V jednom zařízení mohou být současně maximálně 4 děti.

Mikrojesle jsou určeny pro pravidelnou péči o děti. V případě, že nebude naplněna kapacita mikrojeslí dětmi s pravidelnou docházkou, může být po dohodě provozovatele a rodičů umožněna nepravidelná docházka dětí.
 
Pravidelná docházka
Děti, které dochází do zařízení denně (pondělí - pátek) nebo každý týden podle pravidelně se opakujícího harmonogramu (např. každé pondělí a úterý).
 
Nepravidelná docházka
Docházka na základě rezervace konkrétního termínu.
 

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MIKROJESLÍ

(dodávají rodiče přijatých dětí po vyzvání provozovatelem)
 1. potvrzení o vazbě na trh práce
 2. údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích
 3. údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 4. smlouvu o poskytování služby
 5. písemný souhlas pověřené osoby k vyzvedávání dítěte
 6. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
 7. evidenční list dítěte


OTEVÍRÁME MIKROJESLE

V rámci pilotního ověření péče o nejmenší děti v mikrojeslích připravuje MAS Rožnovsko otevření mikrojeslí v 5 obcích - ve Valašském Meziříčí, Zašové, Rožnově pod Radhoštěm, Hutisku-Solanci a Horní Bečvě.

Zájemci stále mohou podávat žádosti o umístění dětí.

CO JSOU MIKROJESLE?

Jedná se o podporované zařízení péče o děti od 6 měsíců do 4 let. V jednom časovém okamžiku může být v mikrojeslích pečováno nejvýše o 4 děti (z toho max. polovina zapsaných dětí můžou být vlastní děti vychovatelky-vychovatelkou v tomto zařízení může být i rodič dítěte), přičemž počet zapsaných dětí, které mohou mikrojesle v průběhu měsíce navštěvovat, může být samozřejmě větší. Péče o děti bude poskytována na základě smlouvy s rodiči, kteří splňují podmínku cílové skupiny. Rodiče mohou být cílovou skupinou pouze tehdy, když oba splní a doloží jedno z následujících kritérií:

 • jsou zaměstnaní nebo vykonávají podnikatelskou činnost
 • jsou vedeni v registru úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání a aktivně si hledají zaměstnání
 • jsou zapojeni v procesu vzdělávání (studium v presenční či kombinované formě) či rekvalifikace

KAPACITA MIKROJESLÍ

V jednom zařízení mohou být současně maximálně 4 děti.

Místa budou obsazena podle tohoto klíče:
Stálá docházka  - 3 místa = 3 děti
Děti, které dochází do zařízení denně (pondělí - pátek) nebo každý týden podle pravidelně se opakujícího harmonogramu (např. každé pondělí a úterý).
 
Nepravidelná docházka - 1 místo =  maximálně 10 dětí
Docházka na základě rezervace konkrétního termínu podle daných rezervačních pravidel.
Nepravidelná docházka je možná pro děti s datem narození 30. 6. 2015 nebo starší.
 
 

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ

 • Přihlašování zájemců bude probíhat elektronicky odesláním těchto dokumentů:
 1. předběžná žádost o umístění dítěte do mikrojeslí. Ke stažení ZDE.
 2. dotazník k předběžné žádosti o umístění dítěte do mikrojeslí. Odkaz ZDE.
 • Příjem žádostí bude ukončen 19. 6. 2017 v 7:00 (ráno)
 • Žádosti zaslané po tomto termínu nebudou přijaty
 • Zasláním žádosti se rozumí odeslání obou výše uvedených dokumentů
 • 1 dítě = 1 žádost
 
 • Při počtu žádostí větším než je maximální kapacita daného zařízení, bude sestaveno pořadí dětí podle kritérií uvedených v odstavci Kritéria výběru a jejich bodové hodnocení.
 • Počet bodů za dítě je dán součtem bodů všech kritérií. Na prvním místě bude dítě s nejvyšším součtem a na posledním místě dítě s nejnižším součtem bodů.
 • V případě rovnosti bodů budou děti se stejným počtem bodů seřazeny podle data a času odeslání dotazníku k žádosti o umístění dítěte do mikrojeslí.
 • V případě, že kapacita mikrojeslí nebude obsazena (stažení žádosti, nesplnění podmínek přijetí apod.), bude volné místo nabídnuto dalšímu zájemci v pořadí do naplnění kapacity zařízení.
 
Na základě sestaveného pořadí budou přijaty:
 • Maximálně 3 děti pro pravidelnou docházku do jednoho zařízení
 • Maximálně 10 dětí pro nepravidelnou docházku do jednoho zařízení
V případě menšího počtu žádostí, než je maximální kapacita zařízení si provozovatel vyhrazuje právo na změnu klíče obsazení (počet stálých a nepravidelně docházejících dětí v konkrétním zařízení).

KRITÉRIA VÝBĚRU A BODOVÉ HODNOCENÍ

datum narození dítěte:
     1.7.2013 - 30.6.2014                     10 bodů
     1.7.2014 - 30.6.2015                      5 bodů
     1.7.2015 - 31.12.2016                   1 bod
 
počet dní v týdnu v mikrojeslích:
     1 den                                                 1 bod
     2 dny                                                 2 body
     3 dny                                                 3 body
     4 dny                                                 4 body
     5 dní                                                  5 bodů
 
Vazba na trh práce:
                                                                                matka                     otec
     zaměstnání / podnikání                                3  body                  3 body
     prezenční studium, rekvalifikace                2  body                  2 body
     dálkové studium, v evidenci ÚP                 1  body                  1 body
 
Rodič je zaměstnán v mikrojeslích:                          20 bodů
 
Dítě nebylo přijato do školky po dovršení 3 let:     5 bodů
 
 

DOKUMENTY POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MIKROJESLÍ

(dodávají rodiče přijatých dětí po vyzvání provozovatelem)
 1. potvrzení o vazbě na trh práce
 2. údaj o zdravotním stavu dítěte a o případných omezeních z něho vyplývajících, které by mohly mít vliv na poskytování služby péče o dítě v mikrojeslích
 3. údaj o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo že je proti nákaze imunní anebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci
 4. smlouvu o poskytování služby
 5. písemný souhlas pověřené osoby k vyzvedávání dítěte
 6. písemný souhlas se zpracováním osobních údajů
 7. evidenční list dítěte

 Pour Féliciter 2017

PFko2.jpgNoví držitelé regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ

V úterý 6.12.2016 se v Zašové setkali členové certifikační komise regionální ochranné známky PRAVÉ VALAŠSKÉ, aby posoudili výrobky nových zájemců, kteří se ucházeli o přidělení tohoto prestižního ocenění.

Komise vybrala celkem 13 výrobků, jejichž výrobci budou moci používat značku PRAVÉ VALAŠSKÉ. Jedná se např. o Panenky a betlémy z kukuřičného šustí paní Eliášové z Hovězí, Vlněné ponožky nebo mlýnské a pekařské výrobky z Pekárny u Mlýna.

Dalšími zajímavými výrobky, které se nyní mohou pyšnit ochrannou známkou PRAVÉ VALAŠSKÉ, je Zmrzlina z čerstvých surovin bez umělých přísad z Rožnovského pivovaru, a to pivní zmrzlina, perníková zmrzlina a kozí zmrzlina, která je dělaná z ingrediencí pocházejících z kozí farmy Zerlina, která je také držitelem značky Pravé Valašské.

 

Aby žadatelé získali nárok na používání značky PRAVÉ VALAŠSKÉ, museli certifikační komisi přesvědčit o tradici výroby, využití místních surovin, podílu ruční práce, sounáležitosti produktu s regionem Valašska a v neposlední řadě také o jeho kvalitě.

 

Regionální ochranná známka PRAVÉ VALAŠSKÉ se tímto rozrostla o další zajímavé výrobky, kdy již k tomuto datu certifikovala celkem 67 výrobců či jejich produktů.

 

Photo 06.12.16 14 26 07.jpg  Photo 06.12.16 14 48 49.jpgNovější 1 3 5 10 14

Menu

MAS Rožnovsko jako servisní organizace

MAS Rožnovsko nabízí členům MAS, ostatním obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím poradenský servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a záměrů...

 

P1020453_banner leyout.jpg

roznovsko_layout_08[1].jpg