Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 6 10 15

Seminář k 2. výzvě OPZ - Dětské skupiny v MAS Rožnovsko

Dne 21.3.2019 v 10:00 se v Zasedací místnosti OÚ Zašová uskuteční seminář k 2. výzvě OPZ - Dětské skupiny v MAS Rožnovsko.

Více informací včetně pozvánky na seminář najdete na stránce výzvy: http://www.masroznovsko.cz/file.php?nid=3898&oid=6795469Seminář k 1. Výzvě OPŽP Sídelní zeleň

Dne 4.4.2019 v 10:30 se v Zasedací místnosti OÚ Zašová uskuteční seminář k 1. výzvě OPŽP Sídelní zeleň.

Více informací včetně pozvánky na seminář najdete na stránce výzvy: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=6751260

 Seminář k 5. Výzvě IROP Sociální služby

Dne 4.4.2019 v 9:00 se v Zasedací místnosti OÚ Zašová uskuteční seminář k 5. výzvě IROP Sociální služby.

Více informací včetně pozvánky na seminář najdete na stránce výzvy: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=67512692. Výzva OPZ Prorodinná opatření

28.2.2019 vyhlásila Místní akční skupina Rožnovsko, z.s. 2. výzvy z operačního programu Zaměstnanost zaměřenou na Prorodinná opatření formou podpory dětských skupin.

Termín zahájení příjmu žádostí: 28.2.2019

Termín ukončení sběru žádostí: 5.4.2019 ve 12:00

Finanční alokace výzvy: 9.529.000,- Kč.

Bližší informace naleznete na webu www.masroznovsko.cz v sekci "Aktuální výzvy OPZ".

 

Hlavní kontaktní osobou pro tuto výzvu je Ing. Ondřej Neuman - tel. 732 824 166, email: info@masroznovsko.cz

 5. Výzva IROP Sociální služby

Místní akční skupina Rožnovsko, z. s. vyhlásila dne 22. 2. 2019 v 10:00 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na podporu infrastruktury sociálních služeb.

Datum zahájení příjmu žádostí je 22. 2. 2019 v 10:00.

Datum ukončení sběru žádostí je 31. 5. 2019 v 12:00 hodin.

K výzvě proběhne Seminář pro žadatele - o termínu budete předem informováni.

Kromě semináře je možné záměry konzultovat s manažery MAS.

Odkaz na stránku výzvy: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=6751269

 1. Výzva OPŽP Sídelní zeleň

1. výzva OPŽP – Sídelní zeleň

Místní akční skupina Rožnovsko, z. s. vyhlásila dne 22. 2. 2019 v 9:00 výzvu v rámci Operačního programu životního prostředí na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na sídelní zeleň.

Datum zahájení příjmu žádostí je 22. 2. 2019 v 9:00.

Datum ukončení sběru žádostí je 29. 5. 2019 v 20:00 hodin.

Projektové záměry je možné konzultovat s manažery MAS.

Odkaz na výzvu: http://www.masroznovsko.cz/index.php?nid=3898&lid=cs&oid=6751260Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci 3. výzvy PRV MAS Rožnovsko

MAS Rožnovsko přijala v rámci 3. výzvy PRV rekordních 42 žádostí o podporu. V posledních týdnech tyto žádosti procházely kontrolou přijatelnosti, formálních náležitostí a věcným hodnocením ze strany MAS.

Žádný z projektů nebyl v rámci administrativní kontroly vyřazen.

Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise na svém jednání dne 25. 7. 2018 pořadí projektů  podle počtu dosažených bodů a sestavila návrh na seznam vybraných a nevybraných projektů.

Seznam vybraných a nevybraných projektů 3. výzvy PRV Fiche 1 - Zemědělství

Seznam vybraných a nevybraných projektů 3. výzvy PRV Fiche 2 - Rozvoj nezemědělských činností

Seznam vybraných a nevybraných projektů 3. výzvy PRV Fiche 3 - Potravinářství

 4. výzva IROP základní školy

Místní akční skupina Rožnovsko, z. s. vyhlásila dne 4. 7. 2018 v 10:00 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Datum zahájení příjmu žádostí je 4. 7. 2018 v 10:00.

Datum ukončení sběru žádostí je 14. 9. 2018 12:00 hodin.

Více informací najdete na stránce Výzvy: zde.Seznam zaregistrovaných žádostí v rámci 3. výzvy PRV MAS Rožnovsko

V příloze najdete seznam zaregistrovsných žádostí v rámci 3. výzvy PRV MAS Rožnovsko. Odkaz: zde.Seminář k 3. výzvě IROP „SOCIÁLNÍ SLUŽBY - IROP“

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Vás srdečně zve na

Seminář k 3. výzvě IROP „SOCIÁLNÍ SLUŽBY - IROP“

v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), který se uskuteční

ve čtvrtek 19. 7. 2018, od 9.00 hodin,

v zasedací místnosti Obecního úřadu Zašová,

v přízemí budovy OÚ Zašová, č.p. 36, Zašová.

 

Program:

1)            8:45 – 9:00 Prezentace účastníků, zahájení semináře

2)            9:00 – 10:00 Představení 3. výzvy IROP – „Sociální služby – IROP“:

-              Oprávnění žadatelé, věcné zaměření výzvy, povinné přílohy, způsobilost výdajů atd.

-              Proces hodnocení a výběr projektů (kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení)

-              Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

-              Postu při zadávání žádosti o podporu v systému MS2014+

3)            10:00 Dotazy, diskuse a závěr

 

Seminář je určen pro žadatele v rámci 3. výzvy MAS z IROP.

Kontakt:

Ing. Veronika Hubová

projektový manažer pro IROP

E-mail: hubova@masroznovsko.cz  Mobil: 792 304 268

Pozvánka ke stažení: Pozvánka seminář - MAS Rožnovsko.pdfNovější 1 3 6 10 15

Menu

MAS Rožnovsko jako servisní organizace

MAS Rožnovsko nabízí členům MAS, ostatním obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím poradenský servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a záměrů...

 

P1020453_banner leyout.jpg

roznovsko_layout_08[1].jpg