Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Novější 1 3 6 10 15

Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci 3. výzvy PRV MAS Rožnovsko

MAS Rožnovsko přijala v rámci 3. výzvy PRV rekordních 42 žádostí o podporu. V posledních týdnech tyto žádosti procházely kontrolou přijatelnosti, formálních náležitostí a věcným hodnocením ze strany MAS.

Žádný z projektů nebyl v rámci administrativní kontroly vyřazen.

Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise na svém jednání dne 25. 7. 2018 pořadí projektů  podle počtu dosažených bodů a sestavila návrh na seznam vybraných a nevybraných projektů.

Seznam vybraných a nevybraných projektů 3. výzvy PRV Fiche 1 - Zemědělství

Seznam vybraných a nevybraných projektů 3. výzvy PRV Fiche 2 - Rozvoj nezemědělských činností

Seznam vybraných a nevybraných projektů 3. výzvy PRV Fiche 3 - Potravinářství

 4. výzva IROP základní školy

Místní akční skupina Rožnovsko, z. s. vyhlásila dne 4. 7. 2018 v 10:00 výzvu v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na období 2014-2020 v souladu se Strategií CLLD. Výzva je zaměřena na zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání.

Datum zahájení příjmu žádostí je 4. 7. 2018 v 10:00.

Datum ukončení sběru žádostí je 14. 9. 2018 12:00 hodin.

Více informací najdete na stránce Výzvy: zde.Seznam zaregistrovaných žádostí v rámci 3. výzvy PRV MAS Rožnovsko

V příloze najdete seznam zaregistrovsných žádostí v rámci 3. výzvy PRV MAS Rožnovsko. Odkaz: zde.Seminář k 3. výzvě IROP „SOCIÁLNÍ SLUŽBY - IROP“

Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.

Vás srdečně zve na

Seminář k 3. výzvě IROP „SOCIÁLNÍ SLUŽBY - IROP“

v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD), který se uskuteční

ve čtvrtek 19. 7. 2018, od 9.00 hodin,

v zasedací místnosti Obecního úřadu Zašová,

v přízemí budovy OÚ Zašová, č.p. 36, Zašová.

 

Program:

1)            8:45 – 9:00 Prezentace účastníků, zahájení semináře

2)            9:00 – 10:00 Představení 3. výzvy IROP – „Sociální služby – IROP“:

-              Oprávnění žadatelé, věcné zaměření výzvy, povinné přílohy, způsobilost výdajů atd.

-              Proces hodnocení a výběr projektů (kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti, kritéria věcného hodnocení)

-              Pravidla pro zadávání veřejných zakázek

-              Postu při zadávání žádosti o podporu v systému MS2014+

3)            10:00 Dotazy, diskuse a závěr

 

Seminář je určen pro žadatele v rámci 3. výzvy MAS z IROP.

Kontakt:

Ing. Veronika Hubová

projektový manažer pro IROP

E-mail: hubova@masroznovsko.cz  Mobil: 792 304 268

Pozvánka ke stažení: Pozvánka seminář - MAS Rožnovsko.pdfVýzva IROP Doprava a Sociální služby

Dne 25.5.2018 byla zveřejněna 2. a 3. výzva k předkládání projektů z programu IROP - Bezpečnost Dopravy a IROP Sociální služby.

Celková alokace na 2. výzvu IROP Doprava činí: 2.700.000 CZK.

Celková alokace na 3. výzvu IROP Sociální služby: 5.300.000 CZK.

Ukončení příjmu žádostí pro 2. výzvu IROP Doprava je 25.6.2018 ve 12:00 hod.

Ukončení příjmu žádostí pro 3. výzvu IROP Sociální služby je 15.8.2018 ve 12:00 hod.

Více informací naleznete v záložce "Aktuální výzvy IROP" na webových stránkách www.masroznovsko.cz3. výzva PRV MAS Rožnovsko

Dne 23.5.2018 byla zveřejněna 3. výzva k předkládání projektů.

Celková alokace na tuto výzvu činí: 16.189.816 CZK.

Vyhlášené Fiche opatření:

Fiche 1 - Zemědělství - alokace 2.606.326,- Kč

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělských činností - alokace 6.434.290,- Kč

Fiche 3 - Potravinářství - alokace 3.574.600,- Kč

Fiche 4 - Lesnická infrastruktura - alokace 2.383.060,- Kč

Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích - alokace 1.191.540,- Kč

Ukončení příjmu žádostí je 29.6.2018 ve 14:00 hod.

Více informací naleznete v záložce "Aktuální výzvy PRV" na webových stránkách www.masroznovsko.cz3. výzva PRV MAS Rožnovsko zpožděna

Dobrý den, 3. výzva PRV MAS Rožnovsko, jejíž vyhlášení bylo avizováno na dnešní den 16.5.2018 je z technických důvodů zpožděna. Komplikace bude trvat maximálně několik dní, tzn. stejně tak i zpoždění jejího vyhlášení. O jejím vyhlášení budete neprodleně informováni na těchto webových stránkách. Děkuji za pochopení. Ing. Ondřej NeumanAvízo 3. výzvy PRV MAS Rožnovsko

Avizujeme, že dne 16.5.2018 bude vyhlášena 3. výzva k předkládání projektů z Programu rozvoje venkova.

 

Vyhlášeny budou následující Fiche:

Fiche 1 - Zemědělství - alokace 2.606.326,- Kč

Fiche 2 - Rozvoj nezemědělských činností - alokace 6.434.290,- Kč

Fiche 3 - Potravinářství - alokace 3.574.600,- Kč

Fiche 4 - Lesnická infrastruktura - alokace 2.383.060,- Kč

Fiche 5 - Neproduktivní investice v lesích - alokace 1.191.540,- Kč

 

Bližší informace naleznete na webu www.masroznovsko.cz v záložce Aktuální výzvy PRV.Seminář pro žadatele - Výzva MAS DĚTSKÉ SKUPINY

Datum konání: 27. 4. 2018

 

Pozvánka na

seminář pro žadatele

k výzvě MAS

DĚTSKÉ SKUPINY

č. 465/03_16_047/CLLD_16_01_004 (OPZ) v rámci realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) Místní akční skupiny Rožnovsko na období 2014 - 2020.    

 

Termín:                      27. 4. 2018 v 10:00

Místo konání:            Zasedací místnost OÚ Zašová

                                    Zašová 36

                                    756 51 Zašová

 Program:

1) Zahájení semináře

2) Představení výzvy

3) Podání žádosti o podporu v systému MS2014+

4) Proces hodnocení a výběru projektů

5) Diskuze a závěr

 V případě Vašeho zájmu zúčastnit se semináře, prosíme, potvrďte Vaši účast na email susila@masroznovsko.cz.Seznam vybraných a nevybraných žádostí v rámci 2. výzvy PRV MAS Rožnovsko

MAS Rožnovsko přijala v rámci 2. výzvy PRV celkem 12 žádostí o podporu. V posledních týdnech tyto žádosti procházely kontrolou přijatelnosti, formálních náležitostí a věcným hodnocením ze strany MAS.

Žádný z projektů nebyl v rámci administrativní kontroly vyřazen.

Výběrová komise MAS žádosti, které splnily podmínky administrativní kontroly, zhodnotila a obodovala dle předem stanovených preferenčních kritérií. Na základě bodového hodnocení stanovila Výběrová komise na svém jednání dne 11. 4. 2018 pořadí projektů  podle počtu dosažených bodů a sestavila návrh na seznam vybraných a nevybraných projektů.

Seznam vybraných žádostí.

Seznam nevybraných žádostí.Novější 1 3 6 10 15

Menu

MAS Rožnovsko jako servisní organizace

MAS Rožnovsko nabízí členům MAS, ostatním obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím poradenský servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a záměrů...

 

P1020453_banner leyout.jpg

roznovsko_layout_08[1].jpg