Drobečková navigace

Úvodní stránka > Rožnovsko a místní akční skupina

Region Rožnovsko a místní akční skupina

Území MAS Rožnovsko leží v severovýchodní části Zlínského kraje. Je vymezeno těmito obcemi: Dolní Bečva,Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Krhová, Prostřední Bečva, Rožnov pod Radhoštěm, Střítež nad Bečvou, Valašská Bystřice, Valašské Meziříčí, Velká Lhota, Vidče, Vigantice, Zašová, Zubří. Mapa


Na území Místní akční skupiny Rožnovska žilo (k 31. 1. 2013, ČSÚ) celkem 64 393 obyvatel. Celková rozloha území je 322 km2, hustota obyvatel činí 200 obyv./km2


Území leží na rozhraní mezi Moravskoslezskými Beskydami a Hostýnsko-vsetínskou hornatinou. Vzhledem ke své poloze a ke kvalitnímu životnímu prostředí se Rožnovsko v 19. století stalo centrem cestovního ruchu. Společenské a ekonomické změny ve 20. století, především pak v 90. letech, vedly ke zvýšení podílu sektoru služeb na místní ekonomice. Rozvoj cestovního ruchu v posledních 10 letech vedl k posílení jeho vlivu na místní ekonomiku. Mikroregion se svými významnými atraktivitami cestovního ruchu má všechny předpoklady stát se centrem cestovního ruchu v rámci středoevropského regionu.


Hlavním úkolem místní akční skupiny je aktivizace občanů mikroregionu. Budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit místních subjektů – obce, podnikatelé, spolky a zájmová sdružení, veřejnost.

Témata, kterými se chce místní akční skupina zabývat byla stanovena na základě několikaměsíční diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Rožnovska. Vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) byly zvoleny tři základní témata:

1. Zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
Podpora rozvoje cestovního ruchu bude směřována především do podnikatelské sféry. Podporovány budou investice do infrastruktury menšího charakteru na místní úrovni (Letní i zimní turistika) s přihlédnutím na širší dopad a také neinvestiční projekty směřující k propagaci cestovního ruchu na Rožnovsku. Toto téma bylo zvoleno vzhledem k velkému významu cestovního ruchu – Rožnovsko je jednou z nejvýznamnějších turistických oblastí Zlínského kraje.

2. Podpora drobného zemědělství a zachování tradičního rázu krajiny
Krajinný ráz a přírodní bohatství je jednou z největších deviz Rožnovska. Uchování a údržba krajinného rázu je zabezpečena především ze strany zemědělců. Podpora do zemědělství bude směřovat k modernizaci zemědělských podniků (především drobných zemědělců) s cílem jejich stabilizace a zajištění další existence po roce 2013.

3. Trvale udržitelný život na venkově
Cílem je zastavit odchod mladých lidí z regionu do větších měst a naopak přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové myšlenky a náměty na rozvoj celého Rožnovska. Cestou (vizí) k naplnění tohoto cíle MAS Rožnovska vidí především v nabídce pracovních příležitostí, rozvoji služeb, zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí na Rožnovsku.


Partneři – zakladatelé Místní akční skupiny Rožnovsko, z.s.

Veřejný sektor:

Název subjektu Zástupce subjektu Působení v MAS Sektor    Zájmová skupina
Obec Zašová Bc. Jiljí Kubrický člen programového výboru Veřejný Veřejný sektor
Město Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jan Kučera člen MAS Veřejný Veřejný sektor
Obec Horní Bečva Bc. Rudolf Bernát Člen MAS Veřejný Veřejný sektor
Obec Hutisko-Solanec Petr Maléř Člen MAS Veřejný Veřejný sektor
Obec Prostřední Bečva Ing. Radim Gálik Člen MAS, člen kontrolní a revizní  komise Veřejný Veřejný sektor
Obec Střítež nad Bečvou Ing. Tomáš Pliska Člen MAS Veřejný Veřejný sektor
Obec Valašská Bystřice Ing. Emil Kurduliak Člen MAS Veřejný Veřejný sektor
Obec Velká Lhota Mgr. Jarmila Melichaříková Člen MAS Veřejný Veřejný sektor
Obec Vidče Mgr. Pavel Drda Člen MAS Veřejný Veřejný sektor
Obec Vigantice Zdenek Porubský Člen MAS Veřejný Veřejný sektor
Město Zubří Ing. Lubomír Vaculín Člen MAS, člen výběrové komise Veřejný Veřejný sektor
Obec Dolní Bečva Bc. Pavel Mana Člen MAS Veřejný Veřejný sektor
Město Valašské Meziříčí Bc. Robert Stržínek Člen MAS, člen programového výboru Veřejný Veřejný sektor
Obec Krhová Ing. Kateřina Halaštová Člen MAS Veřejný Veřejný sektor
T.J. Vidče Milena Dudová Člen MAS, člen výběrové komise Veřejný Veřejný sektor

 

Soukromý sektor:

Nezemědělci

Název subjektu Název subjektu Působení v MAS Sektor Zájmová skupina
Rožnovské pivní lázně s.r.o. Ing. Jaromír Beneš Člen MAS Soukromý - PO Soukromý - nezemědělci
COMMODUM, spol. s r.o. Miroslav Zezulka Místopředseda MAS, člen výběrové komise Soukromý - PO Soukromý - nezemědělci
Mézl & Janíček, s.r.o. Bronislav Janíček Člen MAS, člen programového výboru Soukromý - PO Soukromý - nezemědělci
Cobbler s.r.o. Ing. Dalibor Švec Člen MAS, člen výběrové komise Soukromý - PO Soukromý - nezemědělci
DO.OL.-GLASS s. r. o. Tomáš Dořičák Člen MAS, člen programového výboru Soukromý - PO Soukromý - nezemědělci
Rožnovský jezdecký areál s.r.o. Ing. Jiří Částečka Člen MAS, Člen kontrolní a revizní komise Soukromý - PO Soukromý - nezemědělci
Pavel Trčka Pavel Trčka Člen MAS Soukromý - FO Soukromý - nezemědělci
MOTÝL MEDIA s.r.o. Jindřich Motýl Člen MAS Soukromý - PO Soukromý - nezemědělci
ROŽNOVSKÁ TRAVNÍ SEMENA, s.r.o. Ing. Blanka Pivoňková Člen MAS Soukromý - PO Soukromý - nezemědělci
Jaroslav Křenek Jaroslav Křenek Člen MAS Soukromý - FO Soukromý - nezemědělci
Mlékárna Valašské Meziříčí, spol. s r.o. MVDr. Jana Novotná Člen MAS Soukromý - PO Soukromý - nezemědělci

 

Zemědělci

Název subjektu Zástupce subjektu Působení v MAS Sektor Zájmová skupina
Martin Urban Martin Urban Člen MAS Soukromý - FO Soukromý - zemědělci
Jan Vávra Jan Vávra Člen MAS Soukromý - FO  Soukromý - zemědělci
Zemědělské obchodní družstvo Rožnovsko Josef Mikunda Člen MAS, člen výběrové komise Soukromý - PO Soukromý - zemědělci
Valašské ZOD, družstvo Ing. Jan Jadrníček Člen MAS Soukromý - PO Soukromý - zemědělci
Oldřiška Urbanová Oldřiška Urbanová Člen MAS Soukromý - FO  Soukromý - zemědělci
Zeman Libor Zeman Libor (ml.) Člen MAS Soukromý sektor - FO  Soukromý - zemědělci
Jan Martinek Jan Martinek Člen MAS, člen programového výboru Soukromý - FO  Soukromý - zemědělci
Ing. Igor Dobeš Ph.D. Ing. Igor Dobeš Ph.D. Člen MAS Soukromý - FO  Soukromý - zemědělci
Libor Zeman Libor Zeman Člen MAS, člen kontrolní a revizní komise Soukromý - FO  Soukromý - zemědělci
Martinek Miroslav Martinek Miroslav (ml.) Člen MAS Soukromý - FO  Soukromý - zemědělci
Bio farma Horutovi Miroslav Horut Člen MAS Soukromý - FO  Soukromý - zemědělci
ZERLINA s.r.o. Christina Herman Člen MAS Soukromý - PO  Soukromý - zemědělci
Lenka Randusová Lenka Randusová Člen MAS Soukromý - FO  Soukromý - zemědělci
Randus Lubomír Lubomír Randus Člen MAS Soukromý - FO  Soukromý - zemědělci
Helena Halamíčková Bc. Helena Halamíčková Člen MAS Soukromý - FO  Soukromý - zemědělci
Tomáš Zajíček Ing. Tomáš Zajíček Člen MAS Soukromý - FO Soukromý - zemědělci
FARMA-ZPZ s.r.o. Jan Zajíček Člen MAS Soukromý - PO Soukromý - zemědělci
OSEVA PRO s.r.o. Ing., Ph.D. Radek Macháč Člen MAS Soukromý - PO Soukromý - zemědělci

 

Neziskový

Název subjektu Zástupce subjektu Působení v MAS Sektor Zájmová skupina
Charita Valašské Meziříčí Ing. Jiří Gavenda Člen MAS Soukromý - PO Neziskový
Iskérka o.p.s. Mgr. Alena Jbaili Člen MAS Soukromý - PO  Neziskový
Sbor dobrovolných Hasičů Zašová Ing. Martin Tvrdoň, Ph.D. Člen MAS Soukromý - PO Neziskový
Diakonie ČCE - středisko ve Valašském Meziříčí Mgr. Zdislava Odstrčilová Člen MAS Soukromý - PO Neziskový
Základní umělecká škola B-art, o.p.s. MgA. Milena Borovičková Člen MAS Soukromý - PO Neziskový
Střední škola zemědělská a přírodovědecká Rožnov pod Radhoštěm Ing. Jaroslav Mandula Člen MAS Soukromý - PO Neziskový
Ing. Anna Mikošková Ing. Anna Mikošková Člen MAS Soukromý - FO Předseda MAS, Neziskový
Bečvanské Maměnky z.s. Marieke Van Butien Petřek Člen MAS Soukromý - PO NeziskovýOrganizační schéma rozhodovací struktury Místní akční skupiny

Organizační struktura MAS k 19.12.2019.jpg

 

Menu

MAS Rožnovsko jako servisní organizace

MAS Rožnovsko nabízí členům MAS, ostatním obcím, podnikatelům a neziskovým organizacím poradenský servis při realizaci jejich investičních, rozvojových projektů a záměrů...

 

P1020453_banner leyout.jpg

roznovsko_layout_08[1].jpg